Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Region Kalmar län: Krafttag mot hyrbemanning i vården börjar ge resultat

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

”I primärvården minskade kostnaden för bemanningspersonal under 2023 och på länets sjukhus har ett tjugotal före detta hyrsjuksköterskor rekryterats. Samtidigt kvarstår ett stort arbete framåt för Region Kalmar län för att nå målet att bli oberoende av hyrpersonal i december 2024”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

”Sveriges regioners totala kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården ökade 2023 med 17 procent, där endast tre av 21 regioner lyckades minska sina kostnader. I Region Kalmar län konstateras en kostnadsökning med 7 procent på helåret, men det ser ändå positivt ut framåt. Under fjärde kvartalet 2023 minskade kostnaderna med 6 procent jämfört med motsvarande period året innan.”

”Ökningen av kostnaderna för hyrbemanning är bland annat en effekt av bristen på personal med rätt kompetens, men beror också på kostnadsökningen inom bemanningsbranschen”, skriver regionen.

”Men inom primärvården i Region Kalmar län lyckades man redan under 2023 att minska kostnaderna för bemanningspersonal med 2 procent. Att utbilda fler specialister i allmänmedicin är en del i den långsiktiga strategin för att bli oberoende av hyrläkare.”

”Långsiktig satsning”

–Vi har successivt blivit fler specialister i allmänmedicin tack vare en långsiktig satsning på ST-läkare. Det är våra engagerade handledare och framträdande förebilder på hälsocentralerna som gjort det möjligt, säger primärvårdsdirektör Niklas Föghner.

”Den 1 oktober 2023 påbörjades arbetet med att kraftigt minska andelen inhyrd vårdpersonal och efter det har kostnaderna för hyrsjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen minskat. På länets tre sjukhus har ett tjugotal sjuksköterskor, som tidigare arbetade som hyrpersonal, rekryterats”, skriver regionen.

– Det är viktigt att vi satsar på vår egen personal för det är bara de som kan och har möjlighet att utveckla vården. Vi har tagit de första stegen i det här arbetet och kommer fortsätta jobba för att lyckas bli oberoende av hyrpersonal, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist.

”Psykiatriförvaltningen ökade sina kostnader för hyrpersonal med 5 procent jämfört med 2022”, skriver regionen.

”Väldigt viktigt arbete”

”Sedan oktober 2023 har regionens arbete för att minska kostnaden för hyrbemanning intensifierats. Igår kom SKR:s siffror på hur det arbetet går”, skriver majoritetspartierna i regionen – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet – i ett pressmeddelande.

”I hela Sverige har kostnaderna för hyrbemanning inom vården skjutit i höjden sedan starten på pandemin. 2023 kostande hyrbemanningen inom den svenska vården nästan 9,3 miljarder kronor. I oktober inleddes ett arbete för att minska beroendet av hyrbemanning i Region Kalmar läns vårdsystem”, skriver S, C och V.

– Det är ett väldigt viktigt arbete. När vi behöver anpassa våra verksamheter för att möta regeringens besparingar på vården kan vi inte låta resurser som skulle kunna stanna i verksamheterna gå till bemanningsbolagen. Våra insatser har dock haft positiva effekter, vi har börjat få ner kostnaderna, säger Mattias Adolfson (S), som är ordförande för regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsberedning.

”Även om kostnaderna för helåret 2023 visar på en ökning av kostnaderna med 7 procent, har siffrorna för andra halva av året sett annorlunda ut. Regionen har lyckats att hålla igen. Under årets sista kvartal minskade vi kostnaderna med 2 procent”, skriver S, C och V.

”Efterlängtad”

– Inom primärvården är denna utveckling efterlängtad! Hårt och långsiktigt arbete är det som ligger bakom detta. För att få ner kostnaderna för hyrläkare, som det uteslutande handlar om inom primärvården, behöver fler läkare vilja bli anställda av oss. Ett viktigt led i detta arbete är att vi satsar på att utbilda fler specialister i allmänmedicin. Målet är att alla i länet ska ha en fast namngiven läkarkontakt, säger Emmy Ahlstedt (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

– Vi vet att det är många verksamheter som verkligen har varit beroende av hyrpersonalen. Med det sagt så har det blivit ohållbart. Kostnaderna för hyrbolagen har belastat resten av vården. Vi måste fortsätta anstränga oss för att ersätta hyrpersonalen med fast anställd personal, något vi lyckats med hitintills, säger Lena Granath (V), regionråd med ansvar för personalfrågor.

+1
3
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS