Region Kalmar län: Läget för näringslivet är allvarligt

Region Kalmar län: Läget för näringslivet är allvarligt

2020-03-20 Av av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

Region Kalmar län kommer, med anledning av coronakrisen, att bjuda in Handelskammaren, LRF, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Arbetsförmedlingen och länsstyrelsen till veckovisa avstämningar.

Det skriver regionen i ett pressmeddelande. Länets näringsliv befinner sig i en allvarlig situation, konstaterar regionen.

Tillväxtforum genomförde ett möte på fredagen. I rådet sitter företrädare för Region Kalmar län och olika näringslivsorganisationer.

– Det är en pågående kris som slår i omgångar. Först ut just nu är besöksnäringen och tjänstesektorn, men det finns också tydliga signaler från handeln och industrin. Det som är viktigt är att tillsammans se till att livskraftiga företag kan ta sig igenom denna kris, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Ser över regelverket

”De insatser som den offentliga sektorn direkt kan bidra med är att snabbare betala fakturor, fullfölja investeringsplaner och inte senarelägga mer än nödvändigt. Det kan också handla om att se över regelverket för att underlätta för näringslivet när det exempelvis gäller avgifter och tillstånd”, skriver regionen.

”Det pågår också ett arbete både på EU-nivå och nationellt för att hitta finansieringslösningar av olika slag. Region Kalmar län deltar aktivt i dessa processer och ser över hur regelverket kan förenklas när det gäller medel för projekt och företagsstöd. Det pågår också en löpande dialog med länets kommuner för gemensamma insatser med koppling till näringslivet.”

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

GRAFIK: REGION KALMAR LÄN
Dela gärna artikeln: