Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Rekordantal viltolyckor rapporterades under förra året – åtgärder krävs

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

SVERIGE

2021 var ett rekordår när det gäller inrapporterade viltolyckor i Sverige. Det sker en viltolycka vara åttonde minut i Sverige vilket kan få allvarliga konsekvenser. Riksförbundet M Sverige kräver nu åtgärder för att bryta den negativa utvecklingen.

Under 2021 inrapporterades 65 372 viltolyckor i Sverige. Det är det högst uppmätta antalet i Sverige någonsin. Riksförbundet M Sverige kräver åtgärder för att bryta utvecklingen.

– Det sker en viltolycka var åttonde minut i Sverige. Dessa olyckor kan få allvarliga konsekvenser och i värsta fall orsaka att bilister skadas allvarligt eller omkommer, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Viltolyckorna har ökat stadigt

Viltolyckorna har ökat stadigt under lång tid. Sedan 2012 har olyckorna exempelvis ökat med närmare 40 procent. Antalet viltolyckor gick ned något under 2020, då pandemirestriktionerna begränsade resandet, men är nu alltså tillbaka på rekordhöga nivåer.

– Utvecklingen måste brytas. Var åttonde minut sker en viltolycka i Sverige. I synnerhet krock med älg kan leda till allvarliga skador eller till och med död. Även vildsvinsolyckor kan bli allvarliga. Självklart leder det också till omfattande bilskador och att tiotusentals djur skadas eller dödas på vägarna.

Skarpa insatser krävs

Riksförbundet M Sverige menar att det krävs skarpa insatser inom såväl trafikunderhåll som viltvård.

– Trafikverket måste underhålla, reparera eller byta ut de befintliga viltstängslen, som är rejält slitna på sina håll. Dessutom behövs fler stängsel, särskilt på olycksdrabbade och högtrafikerade vägavsnitt där de gör stor nytta. Att bygga mittseparerade vägar i kombination med viltstängsel ger högst trafiksäkerhet, säger Tony Gunnarsson.

Röjning tio meter från vägbanan

Som ett komplement till stängslen, som är kostsamma och kan ha ekologiska baksidor, bör en rad andra åtgärder vidtas.

– Vägarnas sidoområden behöver röjas minst tio meter rakt ut från vägbanan, så att trafikanter kan upptäcka vilt utmed vägarna. Det finns ny teknik för aktiv viltvarning och säkrare viltpassager som borde användas i större utsträckning än idag. Dessutom krävs ökad jakt för att begränsa viltolyckorna i trafiken. Det behövs ett tydligare trafiksäkerhetsperspektiv i viltvården.

Miljardkostnader för viltskador

Viltskadorna är växande problem även på andra håll, bland annat inom jord- och skogsbruk. De totala kostnaderna för dessa skador i samhället uppgår idag till minst 18 miljarder per år. För att analysera viltskadesituationen har Riksförbundet M Sverige tillsammans med LRF, Sveriges Jordbruksarrendatorer, Södra, Mellanskog och Norra skog initierat en viltskadekommission som nyligen påbörjat sitt arbete.

– Vi behöver få veta mer om bakgrunden till utvecklingen och vad som kan göras för att minska viltolyckorna. Därför är vi med och startar Viltskadekommissionen, säger Tony Gunnarsson.

Varningstriangel med bil i bakgrunden
Om du råkar ut för en olycka, sätt ut din varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen. Foto: Freepik

FAKTA / VILTOLYCKOR

Så minskar du risken att krocka med vilt:

  • Anpassa hastigheten till rådande förhållanden.
  • Ta det extra försiktigt när du kör på vägar utan viltstängsel.
  • Vidga ditt synfält. Titta inte bara på vägen.
  • Vilda djur är ofta som mest aktiva och i rörelse vid gryning och skymning.
  • Se till att bilens utrustning fungerar som den ska, det gäller inte minst bromsar, däck och lysen.

Detta gäller vid viltolycka

  • Ring 112 och anmäl olyckan om björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin älg eller örn är inblandad. Uppge olycksplats och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen.
  • Märk ut platsen där olyckan har skett.
  • Sätt ut varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.
  • Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.
  • Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten.

Fotomontage: Freepik/ON

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS