Rolf Lindström (M): ”Jag har personligen inget emot att träffa personerna”

Rolf Lindström (M): ”Jag har personligen inget emot att träffa personerna”

2020-12-16 0 av Peter A Rosén
OSKARSHAMN

Hur ser socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) på frågan om medborgarna som vill träffa politikerna i socialnämndens arbetsutskott?

Han svarar så här via e-post:

”Extraärendet vid dagens nämnd grundade sig på de synpunkter som inkommit angående frågor kring flytten vid Solbacka.”

”Detta var ett rent informationsärende som föredrogs av tjänstepersoner vid förvaltningen. Där beskrevs hela omställningen av våra särskilda boenden som beslutats och där flytten av våra brukare beskrevs samt information kring denna.”

”Formellt kan man vid informationsärenden inte yrka med ett motförslag eftersom ärendet är ren information. Utöver de synpunkterna har även en skrivelse till socialnämndens arbetsutskotts ledamöter inkommit. Denna skrivelse har jag för avsikt att ta upp vid nästkommande beredning inför arbetsutskottet i januari. Jag personligen har inget emot att träffa personerna som undertecknat skrivelsen”, svarar Rolf Lindström.

TEXT & ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se