Ruda och Målilla kan återuppstå som hållplatser för tågen på Stångådalsbanan

Ruda och Målilla kan återuppstå som hållplatser för tågen på Stångådalsbanan

2021-01-20 Av av Peter A Rosén

LÄNET

”Det går att införa pendeltrafik på Stångådalsbanan. Det visar den utredning som presenteras för Kollektivtrafiknämnden i morgon, torsdag. Rapporten pekar också på nödvändigheten av detta, för att minska antalet arbetsmarknadsregioner i länet”, skriver Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i länet i ett pressmeddelande på onsdagen.

– Jag är väldigt glad över att vi nu får svart på vitt att det här kan bli av. Pendeltågstrafik längs med Stångådalsbanan, med nya stationer på flera ställen, kommer att öka rörligheten i regionen och bidra till att man lättare kan bo och arbeta på olika orter i länet, säger kollektivtrafiknämndens ordförande, Peter Wretlund (S).

”Levande landsbygd”

Rapporten, som är resultatet av ett uppdrag från Regionfullmäktige under 2019, pekar ut flera orter som lämpliga för nya hållplatser, utöver de som redan finns. Den nämner Hansa City, Lindsdal, Läckeby, Rockneby, Ålem, Ruda, Målilla, Södra Vi och Gullringen. Nyckeln till det hela ligger i att Rockneby får en mötesstation, vilket kan bli verklighet inom fyra år.

– Den här lösningen ger oss mer av levande landsbygd, klimatsmart resande och öppnar för en ökad rörlighet inom regionen, säger Roland Åkesson (C), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

Arbetet med en pendeltågslösning på Stångådalsbanan går nu vidare och kollektivtrafiknämnden, och därefter regionstyrelsen, kommer att ge regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen med övriga berörda aktörer.

”Viktigt”

– Det är viktigt att vi fortsätter arbetet framåt. Tillsammans med tidigare utpekade satsningar på Stångådalsbanan kommer det här att säkerställa tågtrafiken på hela sträckan Kalmar-Linköping, säger Björn Brändewall (L), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: