Så jobbar socialnämnden i Oskarshamns kommun med det planerade sparpaketet

Så jobbar socialnämnden i Oskarshamns kommun med det planerade sparpaketet

2021-09-23 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Det pekar mot ett minus på 17,5 miljoner kronor för socialnämndens verksamheter i Oskarshamns kommun, enligt den senaste prognosen för helåret.

Ekonomiskt bistånd (som tidigare var mest känt som socialbidrag) har en avvikelse på åtta minusmiljoner, enligt prognosen.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har ett minus på 17 miljoner kronor.

Äldreomsorgen, däremot, går mot ett plus på fem miljoner kronor.

”Bra tillskott”

Prognosen har förbättrats för socialnämnden som helhet – och det beror bland annat på sjukersättningarna som har betalats ut från staten.

– Det är ett bra tillskott – men det får inte förhindra den fortsatta effektiviseringen, i och med att sjukersättningarna med säkerhet upphör vid årsskiftet, säger socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M).

Sjuktalen har sjunkit en aning, men det är svårt att veta vad som händer framöver, konstaterar nämnden.

”Det kan komma förslag under resans gång”

ROLF LINDSTRÖM (M), ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN

Har ni kommit fram till några konkreta förslag på besparingsfronten?

– Nej. En parlamentarisk grupp har bildats, i och med att alla partier inte är med i socialnämnden. Gruppen ska se över vilka möjligheter som finns när det gäller effektiviseringar, så att vi får en budget i balans.

– Gruppen har sitt första möte nästa vecka. Vi räknar med att ha ett möte varje månad, fram till sommaren.

När tror du att vi får se ett skarpt besparingsförslag?

– Låt oss ha första mötet först. Det kan komma förslag under resans gång. Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att under en treårsperiod, mellan 2022 och 2024, effektivisera verksamheten motsvarande två procent av kostnadsmassan – vilket är cirka 13 miljoner kronor. Vi jobbar på bred front med detta.

– Vi vet att vi har en äldreomsorg med väldigt god kvalitet – men vi vet också att vi sticker ut lite grand kostnadsmässigt om vi jämför oss med jämförbara kommuner, säger Rolf Lindström.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: