Så kan tryggheten i Oskarshamn förbättras

Så kan tryggheten i Oskarshamn förbättras

2020-11-16 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

”I Oskarshamns kommun är ambitionen att alla stråk och platser ska upplevas trygga och välkomnande. Just nu pågår det därför ett arbete med att identifiera platser som invånarna upplever mörka och otrygga. Platser där en extra lampa eller två kan göra stor skillnad. Under perioden 1629 november kan invånare i kommunen, via en digital enkät, lämna sina förslag på platser som kan förbättras med hjälp av belysning”, skriver kommunen i ett pressmeddelande på måndagen.

– Alla platser varken kan eller ska belysas. Det är i varje enskilt fall en fråga om behov, förutsättningar och uppnådd effekt. Den insamling av synpunkter vi gör nu kommer att användas som underlag i det fortsatta arbetet med planering av belysningsinsatser i kommunen, säger stadsarkitekten Erik Hjertqvist.

I det enkla formuläret fyller invånarna i sina förslag till förbättringar och markerar platsen som det gäller på en karta. Det handlar i det här fallet inte om hela cykelvägar eller gator, utan begränsade platser i utomhusmiljö på kommunens mark.

Länk till formuläret: www.oskarshamn.se/enkatbelysning  

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln med dina vänner: