Så många är nöjda med kollektivtrafiken i länet

Så många är nöjda med kollektivtrafiken i länet

2020-02-27 Av av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

85 procent av resenärerna. Så många uppgav att de var nöjda med den senaste resan med Kalmar länstrafik (KLT), enligt Kollektivtrafikbarometern för 2019.

Kollektivtrafikbarometern är en rapport som sammanfattar och jämför nöjdheten bland kollektivtrafiksresenärerna och den övriga allmänheten i Sverige.

I vårt län intervjuades 2 401 personer förra året.

85 procent var alltså nöjda med den senaste KLT-resan, vilket innebär att länets kollektivtrafik behåller topplatsen från föregående år (det räckte till en fjärdeplats 2019 och till en tredjeplats 2018).

När det kommer till den sammanlagda nöjdheten bland resenärer, så uppgav 66 procent att de är nöjda med KLT (det räckte till en sjundeplats i den kategorin 2019).

När det gäller den sammanlagda nöjdheten hos allmänheten, så landar KLT på 53 procent (det räckte till plats tolv förra året).

När det kommer till den sammanlagda nöjdheten med färdtjänstresor och sjukresor ligger KLT:s resultat på 92 respektive 91 procent för 2019.

Sammanlagt deltar 22 kollektivtrafiksorganisationer i undersökningarna, som genomförs varje månad.

Är glada

– Vi är glada över att vi fortsatt ligger bra till nationellt vad gäller upplevd nöjdhet bland allmänhet och resenärer. Det är ett ständigt pågående arbete att förbättra service, bemötande och reseupplevelser för resenärerna. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att bli bättre på alla punkter, så att fler ska vilja åka kollektivt, säger Karl-Johan Bodell, trafikdirektör vid KLT.

Fler och fler reser med KLT.

Antalet registrerade resor under 2019 nådde upp till en ny rekordnivå – och kollektivtrafikens marknadsandelar steg, enligt statistik från Kollektivtrafikbarometern.

När det gäller marknadsandelar av det motoriserade resandet i Kalmar län stod kollektivtrafiken för 14 procent av alla resor förra året.

Det är en ökning med två procentenheter jämfört med 2018, då siffran låg på tolv procent.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Fler och fler reser med KLT, enligt den senaste Kollektivtrafikbarometern. FOTO: REGION KALMAR LÄN
Dela gärna artikeln: