Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Så många medborgare står i kö till särskilt boende inom äldreomsorgen

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

Den siste april stod 17 medborgare i kön till särskilt boende inom äldreomsorgen i Oskarshamns kommun.

Sju av dem hade väntat i mer än tre månader, varav samtliga hade tackat nej till erbjuden plats (tre på grund av covid-19-pandemin).

Samtliga är efter en ny bedömning kvar i kön.

De äldre blir fler

En boenderapport, från socialförvaltningen, visar att antalet medborgare i åldersgruppen 65–90 plus kommer att öka med 4,5 procent under åren fram till år 2035.

Men i år har man sett att antalet äldre redan ligger på en högre nivå jämfört med vad framskrivningen har prognosticerat.

Prognosen visar att det uppskattningsvis bör finnas 6 800 personer som är 65 år och äldre i kommunen i år – men enligt Statistiska centralbyråns faktiska statistik för januari i år finns det redan drygt 7 000 personer i kommunen som är 65 år och äldre.

”Trenden går mot mer kvalificerad vård i hemmet. Alltså förstärkt hemtjänst och tätare samarbete mellan region och kommun”

ROLF LINDSTRÖM (M), ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

Det kan således innebära att kommunen kan få en ännu högre andel äldre än vad som har prognosticerats i boenderapporten.

Rolf Lindström (M) är ordförande i socialnämnden i Oskarshamns kommun. FOTO: PETER A ROSÉN

Enligt den rapporten ska kommunen ha 7 118 65-plussare år 2035.

Då, om 14 år, har antalet 90-plussare ökat med 80 procent, enligt nämnda rapport.

Antalet medborgare mellan 85 och 89 år har ökat med 61 procent, enligt samma rapport.

Och enligt rapporten kommer antalet medborgare mellan 80 och 84 år att öka med 12 procent.

Antalet 75–79-åringar sjunker dock med 21 procent och antalet 70–74-åringar sjunker med 8 procent, enligt rapporten.

Enligt rapporten ökar antalet 65–69-åringar med 4 procent.

Socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) tror dock inte att behovet av antalet särskilda boenden kommer att öka.

– Trenden går mot mer kvalificerad vård i hemmet. Alltså förstärkt hemtjänst och tätare samarbete mellan region och kommun, säger han.

”Nära vård”

Myndigheterna kallar det för ”nära vård”.

Under en längre tid har man kunnat se att allt fler av de äldre som bor på landsbygden vill bo kvar hemma hela livet ut – i stället för att flytta in på särskilt boende.

Enligt Statistiska centralbyråns statistik kommer inflyttningen av äldre till Oskarshamns kommun att vara marginell fram till 2035.

Inflyttningen kommer därmed inte att inverka på behovet av särskilda boenden, fastslår man i boenderapporten.

Snittåldern för inflyttning på särskilt boende i Oskarshamns kommun är 86 år (statistik från 2018). Genomsnittet i länet är 87 år.

2019 bodde 3,5 procent av 65-plussarna i kommunen på särskilt boende.

I boenderapporten, som upprättades 2018, skrev man att det fanns 230 platser i särskilt boende inom äldreomsorgen.

Det var då, vid den tidpunkten, 40 personer i kö till särskilt boende.

I rapporten skrev man att förvaltningen hade ett antal mindre boenden med 6–8 platser. Men de är svåra att bemanna på ett kostnadseffektivt sätt, står det i rapporten.

Inte lika attraktiva

Man skrev också att boenden i ytterområdena inte är lika attraktiva som boenden inne i staden – vilket kan leda till att medborgare tackar nej till erbjudna platser.

Man ansåg att det är svårt att locka personal att arbeta i ytterområdena – vilket då leder till ökad sårbarhet.

Rapporten slog fast att större boenden är att föredra, utifrån ett kostnads- och effektivitetsperspektiv.

Förvaltningens slutsats i boenderapporten är att det utifrån nuläget inte kommer att finnas något behov av nybyggnation av ett större boende under de närmaste åren, något som föreslogs i den föregående rapporten från 2018.

Den nuvarande kösituationen betecknas som ”relativt hanterbar”.

Tackar nej

”Flera äldre tackar varje år nej till platser som erbjuds, framför allt på landsbygden, där många väljer att vänta på ett annat boende som ofta är mer centralt beläget”, står det i rapporten, som betonar att det inte är bra att eliminera kön helt och hållet – med tanke på de ständiga ut- och inflyttningarna.

”På så vis finns ett visst utrymme för de äldre att tacka nej till ett boende och invänta nytt erbjudande, utan att kommunen för den skull står med tomma platser och outnyttjade resurser. I och med det förestående arbetet mot en God och nära vård kommer det personcentrerade arbetssättet att öka. Kommuner och regioner kommer att behöva öka sin samverkan för att skapa bättre team runt den enskilde i syfte att medverka till en tydligare förskjutning mot självbestämmande. Med stor sannolikhet kommer tydligare arbetssätt att utvecklas mot en mer omfattande hemsjukvård och en mer specialiserad hemtjänst, då människors önskemål är att bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Skiftet mot nära vård kommer också att ställa krav på ökad kompetens hos medarbetare”, står det i boenderapporten.

”Vi upplever således att vi har en bra balans nu på antalet platser inom särskilt boende. Att ha omkring 15 personer i kön är ganska optimalt. Plockar vi ner kön ännu mer, så riskerar vi att stå med tomma lokaler”

ROLF LINDSTRÖM

”Utöver arbetet med God och nära vård pågår det för närvarande arbete med att upphandla ett nytt trygghetsboende, vilket kan komma att minska behovet av särskilt boende i vissa fall. Förvaltningen bedömer utifrån ovanstående slutsatser att antalet platser på särskilt boende kan behöva ökas marginellt, med fyra till tio platser till år 2025”, skriver man.

– Vi upplever således att vi har en bra balans nu på antalet platser inom särskilt boende. Att ha omkring 15 personer i kön är ganska optimalt. Plockar vi ner kön ännu mer, så riskerar vi att stå med tomma lokaler, säger Rolf Lindström.

FOTO: FREEPIK (ÖVERSTA BILDEN)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS