Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Så många tvingades söka socialbidrag i Oskarshamns kommun förra året

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMN

Ett minus på 6,2 miljoner socialbidragskronor i Oskarshamns kommun förvandlades till ett plus på 1,8 miljoner kronor under 2021 – tack vare ett tillfälligt tillskott på åtta miljoner kronor från fullmäktige, pengar som var öronmärkta för det ekonomiska biståndet.

Det berättar socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) på en pressträff på torsdagen.

Årsbudgeten för ekonomiskt bistånd låg inledningsvis på 16 miljoner kronor och följaktligen på 24 miljoner kronor efter tillskottet – och kommunen betalade ut drygt 22 miljoner (netto) i socialbidrag.

Antalet socialbidragsärenden har ökat i kommunen – framför allt bland barnfamiljer.

”Det handlar framför allt om stora barnfamiljer, med fyra eller fler barn. Där ser man en brytpunkt”

ROLF LINDSTRÖM (M), ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Det handlar framför allt om stora barnfamiljer, med fyra barn eller fler. Där ser man en brytpunkt, säger Rolf Lindström.

Socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M). Arkivfoto: Peter A Rosén

Under 2021 fick 395 hushåll ekonomiskt bistånd. Den primära orsaken (cirka 60 procent) var arbetslöshet. Det är över nivån i riket, där cirka 52 procent (2019) orsakades av arbetslöshet.

I genomsnitt fick 225 hushåll och 104 barnfamiljer socialbidrag varje månad.

Totalt var 167 barnfamiljer i behov av ekonomiskt bistånd vid något tillfälle under 2021.

Andelen som fått ekonomiskt bistånd, men som omfattas av annan socialförsäkring, har ökat något senaste åren (det rör sig exempelvis om sjukskrivna och föräldralediga).

47 personer påbörjade någon form av arbetsmarknadsanställning i samverkan med arbetsmarknadsenheten under 2021.

Har ökat

Sammanlagt 95 ungdomar fick socialbidrag förra året.

Antalet långvariga biståndsmottagare, minst tio månader, har ökat. Förra året var det 26 ungdomar som var i behov av ekonomiskt bistånd under minst tio månader (det var 23 stycken under 2020).

Inom ramen för ”Ekonomiskt bistånd flykting” betalade kommunen ut knappt 1,6 miljoner kronor förra året.

Andelen som fått ekonomiskt bistånd utifrån sociala skäl och språksvårigheter är oförändrad.

Socialbidragskostnaderna minskade dock något, totalt sett, under november och december. Det återstår att se hur det utvecklar sig framöver.

Under rubriken ”Utmaningar under 2022” skriver kommunen att det under 2017 kom väldigt många flyktingar till Oskarshamns kommun.

De avslutade sina etableringsprogram under 2019–2020 och en del har fastnat i ett socialbidragsberoende, fastslår kommunen.

”Enligt Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 2018, så är det under 20 procent som arbetar efter två år i Sverige – och cirka 50 procent har fått arbete inom sex år. Detta innebär troligen att ett stort antal hushåll kommer att vara i behov av ekonomiskt bistånd under en tid framöver. Ekonomi & Stöd behöver, tillsammans med andra aktörer, hitta välfungerande strategier för att förkorta tiden med ekonomiskt bistånd för denna målgrupp”, skriver kommunen.

Under 2021 fick ”många i denna målgrupp” en Extratjänst.

”Dessvärre har villkoren för Extratjänster förändrats, vilket gör att målgruppen kommer att ha ännu svårare att komma ut på arbetsmarknaden framöver”, skriver kommunen.

”Stor osäkerhet”

”Det råder även stor osäkerhet om vad som kommer att hända med Arbetsförmedlingen framöver. I dag märker vi av en försämrad samverkan mellan myndigheterna och många av Ekonomi & Stöds brukare hänvisas till en kundservice någonstans i Sverige i stället för en arbetsförmedlare på plats i Oskarshamn. Denna försämrade service kommer att fördröja individens inträde på arbetsmarknaden och öka kostnaderna för ekonomiskt bistånd”, skriver kommunen.

”Under 2021 har detta varit tydligt, trots att antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd har minskat, så har andelen långvariga biståndsmottagare ökat markant under året. Denna negativa utveckling ligger förvisso i linje med hur utvecklingen i övriga Sverige ser ut, men är likväl oroande och en prioriterad arbetsuppgift under 2022 är att försöka bryta denna negativa trend”, skriver kommunen.

Hemmaplanslösningar

I bokslutet för 2021 landar socialnämnden på 5,3 minusmiljoner, totalt sett.

Individ- och familjeomsorgen har det största underskottet, minus 16,4 miljoner kronor. Prognosen för 2021 låg på 17 minusmiljoner, kopplat till tillkomna placeringar.

IFO har aktivt arbetat med åtgärder för att nå en budget i balans, bland annat med att hitta hemmaplanslösningar i stället för konsulentstödda placeringar.

Mellan januari och september förra året betalade förvaltningen ut högre sjuklönekostnader än normalt, drygt fem miljoner kronor totalt.

Under året fick förvaltningen, och framför allt äldreomsorgen, statliga medel med koppling till covid-19, vilket förklarar varför äldreomsorgen landade på knappt 6,7 plusmiljoner.

Man fick omkring fem miljoner kronor som ersättning för sjuklönerna.

Foto: Freepik (översta bilden)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS