Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Så mycket kärnkraft behöver Sverige för att nå klimatmålen till år 2045

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

SVERIGE

Strålsäkerhetsmyndigheten har överlämnat en ny rapport till regeringen som lägger grunden för landets klimatomställning. Elektrifiering av industrin och transportsektorn kräver minst 10 nya konventionella reaktorer för att nå klimatmålen om 20 år. ”Klimatomställningen kräver en fördubbling av elproduktionen och kärnkraften kommer att behöva stå för en stor del av den ökningen”, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) i ett pressmeddelande.

Kärnkraften behöver växa kraftigt i Sverige. Regeringen arbetar därför med full kraft för att undanröja de hinder som tidigare har satts upp mot ny kärnkraft. Under gårdagen tog klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari emot en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten, som har analyserat hur regelverket för kärnkraft bör utvecklas och vilka andra åtgärder som kan komma att behövas för att kärnkraften ska kunna byggas ut i Sverige.

– Klimatomställningen kräver en fördubbling av elproduktionen och kärnkraften kommer att behöva stå för en stor del av den ökningen. Regeringen ser att ny kärnkraft, motsvarande minst 10 nya konventionella reaktorer, behöver byggas till 2045, säger Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

Den här rapporten är ett viktigt underlag när regeringen nu lägger grunden för klimatomställningen genom elektrifieringen av industrin och transportsektorn.

Dra nytta av teknikutvecklingen

Strålsäkerhetsmyndigheten har haft i uppdrag att utreda vilken utveckling som behövs av regelverket för kärnkraft. De har också undersökt vilka andra åtgärder som kan komma att behövas för att Sverige fullt ut ska kunna nyttja både befintlig och framtida kärnkraft.

Myndigheten ser bland annat behov av ändringar i miljöbalken, kärntekniklagen och strålskyddslagen för att kunna dra nytta av den teknikutveckling som har skett på kärnkraftsområdet. Rapporten visar också att internationellt samarbete kan bidra till kunskapsuppbyggnad, effektivare resursanvändning och att förslagen i utredningen kan ge kortare ledtider vid beredning av tillstånd.  

Kraftig utbyggnad krävs

Strålsäkerhetsmyndigheten pekar även på behovet av nya utredningar för att Sveriges lagstiftning ska kunna anpassas efter nya förhållanden och teknikutveckling, till exempel vad gäller beredskapsplaneringen, finansieringsfrågor och systemet för omhändertagande av kärnavfall och använt kärnbränsle.

Regeringen återkommer under hösten med en färdplan för den kraftiga utbyggnad av kärnkraften som kommer att vara nödvändig för att Sverige ska kunna nå nettonollutsläpp till 2045 och för att exporten av klimatneutrala varor och tjänster – som sänker de konsumtionsbaserade utsläppen globalt – ska kunna växa.

Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

FAKTA / UPPDRAGET

Den 25 augusti 2022 gav dåvarande regering Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över vilken utveckling av regelverket och andra åtgärder som behövs för att det ska finnas förutsättningar att nyttja både befintlig och framtida kärnkraft. Uppdraget omfattar att identifiera behov av utveckling av de regler eller andra åtgärder som kan påverka förutsättningarna för nyttjande av befintlig och ny kärnkraft, som till exempel små modulära reaktorer, så kallade SMR, baserad på känd såväl som ny reaktorteknik. Uppdraget har i dialog med klimat- och näringslivsdepartementet justerats något, så att det har genomförts i enlighet med Tidöavtalet. Myndigheten redovisade delar i uppdraget till regeringen 28 februari 2023. Det här är slutredovisningen av uppdraget.

Källa: Klimat- och näringslivsdepartementet

Foto: OKG AB

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS