Så mycket minskade hushåll och företag sin elanvändning i november

Så mycket minskade hushåll och företag sin elanvändning i november

2022-12-06 Av av Annicka Gunnarsson

ENERGIKRISEN

Under november minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 15 procent, jämfört med föregående år. Räknar man in större företag blir den totala minskningen 9 procent. – Vi har tre månader i följd med rejäla energibesparingar, säger Martin Höhler, vd på E.ON Energidistribution.

Eldistributionen via E.ONs elnät till hushåll och mindre företag minskade från 928 GWh under november 2021, till 787 GWh under november 2022. Den totala eldistributionen minskade från 3 125 GWh under november 2021, till 2 829 GWh 2022.

Viktigt att avlasta energisystemet

I oktober månad minskade den sammantagna elförbrukningen med 10 procent. 

Enligt E.ONs beräkningar kan en 1-gradig sänkning av inomhustemperaturen resultera i att energiåtgången sänks med 5 procent. Martin Höhler hoppas således energibesparingarna blir en långsiktig trend.

– I detta läge är alla insatser för att minska energiförbrukningen och avlasta energisystemet viktiga. Sedan är jag förstås bekymrad över de utmaningarna som de ökande kostnaderna innebär för företag, privatpersoner och den ekonomiska aktiviteten. 

Betydande besparingar på värme och varmvatten

Enligt Martin Höhler har de flesta möjligheter att påverka sin energiåtgång.

– Både företag och privatpersoner kan minska sina kostnader genom att dra ner konsumtionen vid de timmar som elpriset är som högst. Framför allt bör alla veta att det är på värme och varmvatten betydande besparingarna kan göras, säger Martin Höhler. 

Siffrorna är temperaturkorrigerade.

Martin Höhler
Foto: Apelöga

”I detta läge är alla insatser för att minska energiförbrukningen och avlasta energisystemet viktiga. Sedan är jag förstås bekymrad över de utmaningarna som de ökande kostnaderna innebär för företag, privatpersoner och den ekonomiska aktiviteten.”

Martin Höhler, vd på E.ON Energidistribution

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: