Insändare: ”Så räddar vi deltidsbrandkåren i Kristdala”

Insändare: ”Så räddar vi deltidsbrandkåren i Kristdala”

2020-05-13 Av av Oskarshamns-Nytt

INSÄNDARE

Deltidsbrandkåren i Kristdala kommer sakta tyna bort om det neddragningsförslag som nu presenterats blir verklighet.

Det befarar vi brandmän i Kristdala – men vi tror att det går att vända utvecklingen.

Vi har fem nya som är intresserade av att gå med och om arbetsgivaren dessutom lägger manken till för att behålla de brandmän vi redan har så ser vi ljust på framtiden.
Genom åren har flera liv och stora egendomsvärden räddats av deltidsbrandkåren i Kristdala.

”Ställt upp för varandra”

Trots att vi sällan nått upp i full styrka, 20 man, har brandmännen ställt upp för varandra och tagit extrapass för att klara uppgiften.

Med anledning av problemet att hålla full styrka vill nu verksamhetsledningen för räddningstjänsten i Oskarshamn genomföra neddragningar av deltidsbrandkåren i Kristdala.

Ambitionsnivån har sänkts drastiskt, från att vi som nu är fyra brandmän plus en styrkeledare med räddningsledares befogenheter till att 2021 bli tre brandmän, varav en skulle ha arbetsledande funktion utan räddningsledares befogenheter.

”Enorm kvalitetssänkning”

Det är givetvis en enorm kvalitetssänkning och det accepterar vi inte.

Efter diskussioner har vi brandmän enats om ett förslag på bemanning: en styrkeledare i FIP-bilen och tre brandmän i brandbilen samt fri inryckning på vissa larm är något vi kan acceptera och det tror vi skulle ge Kristdalaborna den trygghet de förtjänar.

Vi önskar att arbetsgivaren skall öka sin ambitionsnivå med att rekrytera nya brandmän.

Samtidigt anser vi att det är minst lika viktigt att mer görs för att behålla de brandmän som finns.

Att hela tiden rekrytera och utbilda nya brandmän är en kostnad för arbetsgivaren, och värdefull erfarenhet går förlorad.

Vi är övertygade om att det tillsammans med verksamhetsledningen i Oskarshamn går att komma fram till en lösning som är bra för Kristdalas invånare och företag.

Bjuder in alla intresserade

För att hjälpa till med rekryteringen bjuder vi nu in alla intresserade, kvinnor och män, att komma till brandstationen på måndag 18 maj klockan 17 till 18. Där berättar vi vad arbetet innebär och vi visar bilen och brandstationen och svarar på frågor.

Detta vill Kristdalas deltidsbrandkår:

  • Behåll styrkeledare och utbilda nya för att bibehålla räddningsledarförmåga.
  • Fyra grupper med 1+3 (16 man) plus en viss överkapacitet (vikariepool) på två man.
  • Varje brandstyrka ska minst bestå av en utbildad styrkeledare och tre brandmän, varav styrkeledaren har FIP-bilen (FIP = Första Insats Person). Fri inryckning på brand i byggnad, skogsbrand samt vid övriga larm där behov finnes.
  • Se till att investera i att göra yrket mer attraktivt så att brandmännen stannar kvar. Förbättringar på brandstationen som sträcker sig över arbetsmiljöverkets miniminivå är ett förslag. Värdera brandmännens insatser när de täcker upp vakanser – gå åtminstone med på fackets krav om 30 procent påslag på all tid över 168 timmar per månad.
  • Öka ambitionen med nyrekrytering. Fullfölj rekryteringen av de fem nya som är intresserade, förutsatt att de klarar testerna.

Deltidsbrandmännen i Kristdala

Brandstationen i Kristdala. FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn