Så reagerar Socialdemokraterna på Mönsterås kommuns snabbt växande låneskuld

Så reagerar Socialdemokraterna på Mönsterås kommuns snabbt växande låneskuld

2021-03-19 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

Socialdemokraterna vill se åtgärder när det gäller Mönsterås kommuns snabbt växande låneskuld.

Bokslutet behandlades under tisdagens kommunstyrelsemöte – och kommunstyrelsens vice ordförande Robert Rapakko (S) säger så här:

– Vi hamnade i en fråga om kommunens låneskuld och vi vill fortsätta följa upp detta. Under de senaste tre åren har kommunen lånat upp 235 miljoner kronor för egna investeringar, utöver det har vi bolagen. Även för 2021 ser vi inte ut att klara investeringsbehoven utan nyupplåning.

”Slagit i taket”

– Idag tas lånen genom det kommungemensamma Kommuninvest, men det finns också kommuner i vår närhet som slagit i taket och blivit nekade ytterligare lån. Därför yrkade vi i Socialdemokraterna på att en långsiktig analys av lånevolymen i förhållande till Kommuninvest riskvärdesanalys redogörs för kommunstyrelsen. Det godtogs av kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna – som vill peka ut sitt fokus inför ekonomidagen och det kommande budgetarbetet – lämnade dessutom följande protokollsanteckning när det gäller årsredovisningen:

”Socialdemokraterna är nöjda med ett positivt resultat för 2020. Vi känner tacksamhet till den socialdemokratiskt ledda regeringen och samarbetspartierna som sett till att vi fått ekonomiska medel att möta pandemin. Det har varit ett extremt år för att genomföra effektiviseringsarbeten och utarbeta ekonomiska prognoser. Bara mellan den sista prognosen för 2020 i november/december och bokslutet är differensen närmar 40 miljoner kronor.”

Fyra fokusområden

Under 2021 ser Socialdemokraterna fyra viktiga fokusområden för kommunstyrelsen:

  • Fortsatt förbättrade uppföljningar och prognoser för året
  • Fortsatt arbete i förvaltningarna med budgetföljsamhet
  • Åstadkomma ett trendbrott gällande antalet anställda
  • Förbättrade hälsotal för våra medarbetare.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: