Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Så ska Havslätts camping utvecklas

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

”Bildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 9 juni beslutat om en ny utvecklingsplan för Havslätts camping. Utvecklingsplanen är ett stöd i det fortsatta arbetet med att utveckla såväl campingen som den kommunala badplatsen”, skriver Oskarshamns kommun i ett pressmeddelande på onsdagen.

 – I utvecklingsplanen tar vi nu ett samlat grepp kring hur Havslätts camping och badplats kan utvecklas. I planen finns förslag som både gör området attraktivare för badgäster, oskarshamnare och besökare samt ökar förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet i området. Badplatsen föreslås få en ny större brygga samt en solkaj, säger Anton Sejnehed (S), ordförande för bildningsnämnden.

Bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S). Arkivfoto: Peter A Rosén

 – Vi har från fritidskontoret arbetat i flera år med utvecklingen av campingen och badplatsen. Sedan fritidskontoret tog över driften har vi rustat upp campingen för att göra den attraktivare och vi har samtidigt tagit fram en plan för hur vi kan skapa förutsättningar för en näringsidkare att ta över driften av anläggningen i framtiden, säger Daniel Stenberg, fritidschef.

Sedan 60-talet

”Havslätts Camping med tillhörande badplats är en kommunal anläggning som under de flesta år har varit utarrenderad. Camping har funnit sedan 1960-talet och från mitten av 1980-talet och fram till 2015 var det Oskarshamns Missionskyrka som drev campingen med tillhörande servering”, skriver kommunen

”Havslätts Camping har sedan början på 2016 drivits av Oskarshamns kommun. Fritidskontoret är den avdelning som har fått ansvaret för driften. Vid övertagandet var campingens faciliteter, mark och fasader i undermåligt skick och en stor del av arbetet med campingen har under senaste åren riktats till upprustning.”

Inte i kommunal regi

”Den uttalade ambitionen från Oskarshamns kommun är att campingen inte ska bedrivas i kommunal regi över tid.”

”Kommunfullmäktige har gett bildningsnämnden i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Havslätts camping. Utvecklingsplanen ska utgå ifrån dagens campingområde och badplats, men också se över vilka möjligheter det finns att möta behovet av mer camping i samband med O-Ringen”, skriver kommunen.

Utvecklingsplanen har delats upp i fyra utvecklingsområden:

  • Kommersiella ytor (Havslätt 1)
  • Camping
  • O-Ringen
  • Badplats och parkeringar

”När det gäller de två första identifierade utvecklingsområdena, kommersiella ytor och camping, gjordes ett strategiskt inriktningsbeslut under utvecklingsplanens framtagande att dessa delar föreslås antingen säljas eller arrenderas ut i befintligt skick. Detta innebär att utvecklingsplanen inte innehåller några konkreta förslag på utvecklingsdelar kopplat till de kommersiella delarna eller campingen.”

”För Havslätt 1 föreslås att nuvarande detaljplan ses över så att bland annat tomtgränser och nyttjande tydliggörs. Efter att den nya detaljplanen är färdigställd så föreslår arbetsgruppen att fastigheten säljs.”

”Marken som campingen finns på föreslås även fortsättningsvis vara i kommunens ägo. Däremot föreslås att byggnaderna på campingområdet säljs på ofri grund och marken arrenderas ut på lång tid, med fördel till köparen av fastigheten Havslätt 1.”

”I samband med att O-Ringen arrangeras i Oskarshamn med omnejd föreslås området vid Hundängen/Appelplan nyttjas till camping. Detta område kommer inrymma mellan 80 och 100 tillfälliga platser. Att iordningställa marken kommer kosta cirka 100 000 kronor. Övriga åtgärder kan finansieras via intäkter från campinggäster på det tillfälliga O-Ringenområdet”, skriver kommunen.

Knappt 14 miljoner

”Badplatsen och området ut till Udden föreslås göras än mer attraktiv än i dag genom att bland annat investera i en ny brygga, WC-byggnad, solkaj med badbryggor, grillplats och naturhinderbana. Vidare föreslås det att en parkering skapas vid Udden samt att den stora parkeringen vid Pepparstigen med anslutande gång- och cykelväg rustas upp. En sammanlagd uppskattad investeringskostnad för badplatsen med omnejd och parkeringsytor beräknas hamna på knappt 14 miljoner kronor”, skriver kommunen.

”Arbetet går nu vidare med äska medel för genomförande av investeringar, göra detaljplan för Havslätt 1 och inleda arbetet kring en försäljning och utarrendering efter 2022.”

Utvecklingsplanen finns i sin helhet här från sida 86 och framåt:

https://www.oskarshamn.se/globalassets/forskola-och-utbildning/dokument/1-kallelser-bn/2021/kallelse-och-handlingar-bn-2021-06-09.pdf

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS