Så skriver ledningen i ett internmeddelande till arbetarna på Scania

Så skriver ledningen i ett internmeddelande till arbetarna på Scania

2020-11-16 0 av Peter A Rosén


OSKARSHAMN

En av Oskarshamns-Nytts läsare, som använder sig av rätten att vara anonym, har skickat över ett internmeddelande som ledningen på Scania i Oskarshamn har skickat ut till arbetarna på golvet.

Ledningen skriver så här:

”Anledningen till att Scania inte kommenterar anonyma insändare i media är för att vi föredrar att dialogen ska ske mellan medarbetare och chef, skyddsombud eller annan facklig företrädare.”

”Alla ska känna sig trygga på vår arbetsplats”

LEDNINGEN PÅ SCANIA I OSKARSHAMN I ETT INTERNMEDDELANDE

”Är det så att du känner oro uppmanar vi dig, som vi alltid gör, att ta kontakt med din chef eller dina fackliga företrädare. Vi vill att alla ska känna sig trygga på vår arbetsplats.”

”Vi vill vara tydliga och transparanta i det dagliga arbetet med att hantera den rådande pandemin, som bland annat innefattar riskbedömningar, smittspårning och löpande information till våra chefer. Vi tillsammans måste göra allt vad vi kan för att hindra smittspridningen som sker i samhället. Håll avstånd, stanna hemma om du känner förkylningssymtom och tvätta dina händer.”

”Alla ska känna sig trygga på vår arbetsplats.”

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se