Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Så stort ser underskottet ut att bli för Kalmar länstrafik i år

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

”Årets första fyra månader har präglats av pandemin och osäkra ekonomiska förutsättning på grund av ökande inflation och kriget i Ukraina”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Det framgår av regionens delårsrapport för januari-april.”

”Årsprognosen pekar mot ett nollresultat, vilket är 194,9 miljoner lägre än budget. Det beror främst på orealiserade förluster i regionens pensionsplaceringar på grund av börsnedgång. Därmed nås inte målet om ett resultat på två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Däremot är balanskravsresultatet positivt och uppgår till 248,4 miljoner.”

”Även om pandemin under senare delen av våren har gått in i en lugnare fas med minskad smittspridning, färre inlagda på sjukhus och en återgång till mer normal verksamhet beräknas merkostnaderna hamna kring 60 miljoner kronor inom vården. Exempelvis syns det i en högre sjukfrånvaro. Under de första fyra månaderna låg den på 7,7 procent, vilket är högre än förra året. Sjukfrånvaron var hög årets första två månader men har sedan sjunkit och ligger nu i nivå med 2021”, skriver regionen.

”Den höga sjukfrånvaron i kombination med en ökad vårdproduktion i samband med återgång till normal verksamhet efter pandemin har också ökat kostnaderna för bemanningspersonal. Behovet är störst av sjuksköterskor.”

”När det gäller Kalmar länstrafiks intäkter som påverkat negativt under pandemin är uppskattningen att de kan komma upp i normal nivå först under 2023. Prognosen för 2022 pekar på ett underskott på 77 miljoner kronor.”

”Förvaltningarna som ligger under regionstyrelsens ansvar beräknas göra ett underskott på 275 miljoner. Förutom för hälso- och sjukvårdsförvaltningen som beräknas göra ett underskott på 304 miljoner är avvikelserna inom övriga vårdförvaltningar små. Psykiatriförvaltningen beräknas exempelvis göra ett överskott”, skriver regionen.

”Förutom ekonomiska uppföljning så innehåller delårsrapporten också en avstämning av de olika mått och mål både på kort och lång sikt som finns i regionplanen.”

”Det handlar förutom medicinska mål, tillgänglighet och digitalisering också bland annat om regionens klimatmål, tillgången till bredband i länet och andelen elever med godkänd gymnasieexamen inom fyra år. Totalt handlar det om 43 olika mål som följs upp”, skriver regionen.

Foto: Region Kalmar län

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS