Så svarar Bäckström Johansson på kritiken

Så svarar Bäckström Johansson på kritiken

2021-04-17 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Tidigare i dag skrev vi om Anneli Jakobsson och hennes kritik mot Sverigedemokraterna och partiets distriktsordförande Mattias Bäckström Johansson. Läs den artikeln här.

Vi kontaktar Mattias Bäckström Johansson på lördagseftermiddagen och ber om en kommentar.

Han säger så här:

– Man har haft olika uppfattningar om hur partiföreningen i Vimmerby ska styras – och medlemmarna har fått rösta. Distriktets roll är att se till att allt går korrekt till – och att det är medlemmarna som får avgöra i slutändan.

– Sedan är det tråkigt att man är besviken efteråt – och att man inte kan respektera beslutet. Vår förhoppning är att alla som är engagerade i Sverigedemokraterna jobbar för politiken som vi har gått till val på. Som förtroendevald får man vara beredd på att man kommer att ställas inför mängder av situationer där man kanske inte är nöjd.

Kunde ni inte ha haft ett digitalt årsmöte i Vimmerby?

– Partistyrelsen tog ett beslut om att enbart ha digitala årsmöten på distriktsnivå. Det är ett beslut som man kan diskutera. Jag hade nog föredragit digitala lösningar. Men det finns också en principiell diskussion. Vi har många äldre medlemmar och det är viktigt att tänka på vilka möjligheter de har när det gäller deltagandet i digitala sammanhang. Det krävs en viss datorvana.

– Vi har dessutom speciella skrivningar i våra stadgar, vilket innebär att det är få mötesverktyg som möjliggör genomförandet av personval digitalt. Det är olyckligt. Det blir föreningsdemokratiskt svårt att hantera. Ska vi bortse från våra stadgar bara för att det är de här mötesverktygen som finns – eller ska vi hålla på stadgarna? Där har vi landat i tolkningen att vi inte kan bortse från stadgarna vid personvalsomröstningar. Då kan man ifrågasätta vilken legitimitet en vald styrelse har. Eller ombud till en stämma och så vidare.

– Alla våra kommunföreningar har haft fysiska årsmöten.

Annars har ni köpt in ett program så att man kan hålla årsmötena digitalt?

– Ja, och det finns några leverantörer. Problemet är dock att det kostar ungefär 10 000 kronor att genomföra digitala årsmöten. Därmed har det inte funnits ett ekonomiskt utrymme för kommunföreningarna att använda det här verktyget. I Högsby, exempelvis, har vi ett partistöd på 25 000–30 000 kronor, vilket innebär att man i sådana fall skulle ha lagt ungefär en tredjedel av pengarna på det digitala verktyget. Det går inte.

– Då landade vi i att mötena ska genomföras fysiskt, men att man skickar med vilka restriktioner som rekommenderas för att man ska kunna genomföra det på ett fullgott sätt.

Men personvalen kan utföras i det digitala verktyget?

– Ja, så är det.

– Pandemin är tråkig på flera sätt. Civilsamhällets möjligheter att verka i flera olika former försvåras. Det är beklagligt. Det skadar samhällsutvecklingen i stort. Men på det stora hela har det hanterats bra. Sedan tror jag att man hade fått ungefär samma utfall på årsmötet i Vimmerby oavsett hur årsmötet hade hållits.

– Besvikelsen handlar om utfallet – och då tar man till de argument som finns till hands.

– Förutsättningarna har varit desamma för alla våra kommunföreningar – men givetvis förutsätter det att man försöker hantera det på ett så bra sätt som möjligt. Och det har varit möjligt i den aktuella lokalen, i och med att det fanns två våningsplan. Alternativet var att hålla mötet utomhus, vilket många kommunföreningar har valt.

Men man får ju bara vara åtta personer på en sammankomst, enligt coronarestriktionerna…

– Vid en allmän sammankomst så är det åtta personer som gäller. För politiska partier och övriga rörelser finns det ingen begränsning. Där får man inte, enligt grundlagen, gå in och begränsa antalet.

– Hade vi velat ha ett torgmöte, exempelvis, så hade vi förmodligen fått nej på en sådan ansökan. Hade vi fått ett tillstånd så hade vi maximalt fått vara åtta personer.

– I det här fallet, i Vimmerby, var en person från distriktet på plats för att säkerställa att inga formfel begicks. Man vill slippa en situation efter årsmötet där man inte riktigt är överens om hur det har genomförts. Min uppfattning är att det gick till på rätt sätt, rent formmässigt.

”I min värld är det förkastligt”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON, ORDFÖRANDE FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN

– De som kom, och inte var föranmälda, har erbjudit sig att delta utomhus, eller alternativt befinna sig på undervåningen. De respekterade alla uppsatta restriktioner. Det handlade snarare om att man inte ville att de skulle rösta på årsmötet – för då blev det en annan majoritet. Därför kastade man ut medlemmar och låste dörren – i förhoppning om att man då skulle genomföra årsmötet utan dem. I min värld är det förkastligt.

– Man kan diskutera mötesformen – men det är förkastligt att inte låta medlemmarna avgöra vilka som ska sitta i styrelsen. Det är en demokratiskt uppbyggd organisation. Sedan kan det vara så att man inte tycker om att det blev som det blev – man hade kanske själv velat sitta med i en styrelse, men det blev på ett visst sätt. Och det får man respektera.

”Inte för egenintressen”

– Man måste inse att det är för politiken och partiet man engagerar sig. Inte för egenintressen, betonar Mattias Bäckström Johansson.

Alla hade inte munskydd, sa Anneli Jakobsson. Hur ser du på det?

– Det är svårt att kommentera det – jag var inte på plats. Där har jag fått olika uppgifter. Det finns ingen allmän rekommendation om att man alltid ska ha munskydd på alla platser där man uppehåller sig. Det är en rekommendation som har gått ut från partiet, då man har flera medlemmar på plats.

– Det är givetvis önskvärt – men det är svårt att kommentera det i och med att jag inte var på plats. Jag vet inte vad som stämmer i sak.

– Att man inte var intresserad av att genomföra mötet handlade mer om majoritetsförhållandena.

Anneli Jakobsson är ganska hård mot dig. Hon kallar dig för ”hal som en ål” och hon säger att du och distriktet har iscensatt allt detta för att kuppa bort henne från ordförandeposten. Hur ser du på det?

– Jag tar inte åt mig på något sätt. Jag har varit aktiv så pass länge att jag är van vid tråkiga situationer. Så blir det ibland, då vissa inte får förnyat förtroende och ilska riktas mot någon.

– Jag har inget egenintresse när det gäller vem som blir vald till ordförande för partiföreningen i Vimmerby kommun. Det är medlemmarna i kommunen som avgör det. Jag är inte ens medlem i SD i Vimmerby. Jag har svårt att se att det finns någon relevans över huvud taget i det hon säger.

”Tämligen missriktat”

– Men hon har givetvis rätt att tycka som hon tycker. Jag tycker dock att det är tämligen missriktat. I stället borde fokuset ligga på varför man har engagerat sig i partiet, i stället för att se till egenintressen.

Anneli Jakobsson hävdar att partiet är toppstyrt. Hon säger att ni talar om för medlemmarna på lokal nivå hur de ska rösta. Hur ser du på det?

– Ja, jag läste det i artikeln. Där gällde det ett specifikt fall – och jag tycker verkligen att det var rimligt att distriktet vid det tillfället kom med en synpunkt på det. Det handlade om att Centerpartiet bytte företrädare på en position i Vimmerby kommun – och då gick några av våra medlemmar in och röstade och tog ställning för en av kandidaterna.

”Orimligt”

– Enligt min mening är det orimligt. Vi som parti ska aldrig lägga oss i vilka andra partier vill utse till sina poster – på samma sätt som vi skulle se det som väldigt märkligt om andra partier kom och röstade bort våra företrädare för att sätta in någon annan. Man måste respektera de val som respektive parti gör.

– Vi som sverigedemokrater ska inte ha en uppfattning om vem som ska företräda Centerpartiet. Det är verkligen att sabotera demokratin och där hade vi ett samtal om det i efterhand. Vi menade att det är en fullt rimlig linje, att man inte lägger sig i andra partiers val.

Anneli Jakobsson hävdar även att man inte får gilla uteslutna medlemmars Facebook-sidor, exempelvis. Hon säger att det kan leda till repressalier. Hur ser du på det?

– När man på olika sätt har gett uttryck för en ideologi som inte är förenlig med våra styrande dokument och den politik som finns i vårt principprogram så har det resulterat i repressalier. Vi har haft ett par personärenden genom åren. Vi menar allvar med att det inte är okej att gilla inlägg med en politisk inriktning som Sverigedemokraterna inte står för – och som tenderar att ligga på gränsen till främlingsfientligt eller rasistiskt.

– Där har vi varit väldigt aktiva. Det är det som har gett oss ett starkt politiskt förtroende från väljarna, både lokalt och nationellt. Vi tolererar inte det. Både jag och partiet har varit öppna med att vi jobbar aktivt med detta, säger Mattias Bäckström Johansson.

Anneli Jakobsson menar också att det är svårt att vara kritisk rent allmänt till olika saker inom SD. Uppfattas man som besvärlig så kan det leda till personutredningar och repressalier. Man får inte agera efter eget huvud, säger hon. Hur ser du på det?

– Det är helt grundlöst i sammanhanget. Hon har tidigare suttit med i valberedningen för distriktet, hon sitter i fullmäktige – och det finns definitivt former för den som har en kritisk uppfattning. Det är förtroendeuppdrag det handlar om – och det bygger på att man har medlemmarnas förtroende och att vi är ett demokratiskt uppbyggt parti.

– Vi har haft en väldigt kraftig medlemstillväxt i många kommuner – vilket också gör att konkurrensen tilltar och laguppställningarna kan förändras.

– Visst, i vissa fall, kan det bli lite mer känslofyllt. På andra ställen hanterar man det med mer erfarenhet. Då får man positionera om sig och hitta andra roller att jobba i. Allihop har ju samma intresse. Att ändra på den politiska inriktningen i Sverige, i vår region och i vår hemkommun.

”Väldigt märkligt”

– Problemet med vissa som blir bortröstade, är att de ser mer till egenintresset. Då kan man ifrågasätta om de här personerna har varit sverigedemokrater, om de inte tycker att det finns skäl att rösta på oss dagen efter man aspirerade på att vara ordförande för en förening. Det är för mig väldigt märkligt. Vi har haft många som har blivit bittra efter att de har blivit bortröstade. De har varit bittra, men samtidigt supertydliga med att man ändå kommer att uppmana människor att rösta på Sverigedemokraterna – för att man tycker att det är det enda partiet som har förutsättningarna att förändra inriktningen på politiken i Sverige.

”Det är min uppfattning att vi har högt i tak i interna diskussioner. Jag sitter inte med i regionen, men jag kan referera till kommunpolitiken i Oskarshamn där vi kan ha – och har haft – heta diskussioner i enskilda sakfrågor, där det finns olika åsikter”

– Man måste se till hur vi formerar den bästa laguppställningen – och det har sin grund i vad medlemmarna tycker.

Får man vara kritisk, då? Rent allmänt, på interna möten? Utan att det leder till repressalier?

– Ja, det är min uppfattning att vi har högt i tak i interna diskussioner. Jag sitter inte med i regionen, men jag kan referera till kommunpolitiken i Oskarshamn där vi kan ha – och har haft – heta diskussioner i enskilda sakfrågor, där det finns olika åsikter.

– Den bärande grunden är ändå att när man har fattat ett beslut, så står man upp för det. Väljarna måste kunna veta vad man får om man röstar på Sverigedemokraterna. Man ska kunna veta vad Sverigedemokraterna står upp för, säger Mattias Bäckström Johansson.

– Det upplever jag, utifrån de egna erfarenheterna lokalt, att vi har väldigt högt i tak gällande debatt och diskussioner. Men man hanteras inte sämre för att man vid olika tillfällen skulle ha hamnat på den sidan som inte vann.

– Det är viktigt att ha en debatt i sakfrågor och våga bryta argument mot varandra.

Kan man säga att ni inte hade något intresse av att få bort Anneli Jakobsson? Det fanns ingen plan där, som hon hävdar?

– Nej, båda sidor har varit representerade i distriktets organisation. Det här var en lokal fråga som enbart kunde avgöras av medlemmarna i Vimmerby kommun.

– Det är beklagligt att man inte kunde hantera det på ett bättre sätt. Men jag tycker att det blir genomskinligt när man redan dagen efter landar i att nu kan man inte längre vara medlem i Sverigedemokraterna. Det är uppenbart att politiken inte verkar ha varit viktigt över huvud taget. Så länge man själv hade höga uppdrag så var det intressant.

De som dök upp strax innan årsmötet var inte föranmälda, enligt Anneli Jakobsson…

– Det stämmer nog i sak att de inte var föranmälda. Våra stadgar är tydliga på så sätt att alla medlemmar som kommer till mötet har rätt att närvara och rätt att rösta. Det man försökte med, då man insåg att det kom personer som inte tänkte rösta som man själv tyckte, var att låsa dem ute från mötet. Det är inte förenligt med stadgarna. De är medlemmar och har därmed rätt att närvara och rösta på årsmötet.

Har du någon förståelse för att man från vissa håll var rädd föra att bli coronasmittad? Man kanske upplevde att det var för många på platsen…

– Det ska man ta på fullaste allvar. Jag har försökt ta reda på hur det var och min bild, och som Anneli har bekräftat, är att man har erbjudit sig att vara utomhus eller att använda båda våningarna i gillestugan. I stället valde flera stycken att lämna mötet.

Anneli Jakobsson säger att folk inte bör gå med i SD. Hur ser du på det?

– Jag pratade med henne dagen efter. Jag förstår att det inte är roligt för någon att bli bortröstad – men det har inte funnits något intresse av att ha dialog. För mig blir det lite genomskinligt. Jag har varit med om att medlemmar har blivit både uteslutna och bortröstade. Men det har funnits uteslutna personer som ändå har sagt att man ska rösta på Sverigedemokraterna.

”Farlig väg”

– Det tyder på att man är politiskt övertygad och om att man har ett engagemang för det. Men blir man bortröstad och uppmanar människor att inte rösta på SD, då är det egentligen inte politiken som man är ute efter. Då har andra värden varit viktiga för en. Det är olyckligt. Den egna rollen i partiet ska inte vara det viktiga. Då kan man ju vara med i vilket parti som helst. Det är en farlig väg.

– I söndags var det jätteviktigt att vara engagerad i Sverigedemokraterna. Dagen efter tycker man inte att någon ska gå med i Sverigedemokraterna. Enda skillnaden mellan de två dagarna är vilken roll man själv har haft i det hela.

Anneli Jakobsson ska eventuellt starta eget parti…

– Ja, det står var och en fritt att göra. Är man inte sverigedemokrat så står det en fritt att rösta på andra partier eller starta egna partier.

Behåller hon fullmäktigemandatet?

– I en dialog har vi framfört att vi förväntar oss att hon lämnar fullmäktige. Hon har landat i att hon inte vill vara kvar som medlem. Som vallagen och kommunallagen ser ut, så är alla mandat individuella efter att de är utplacerade. Så det är upp till företrädaren själv, säger Mattias Bäckström Johansson.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: