Så svarar kommunen på Birgitta Nylunds insändare

Så svarar kommunen på Birgitta Nylunds insändare

2021-05-31 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

Tidigare på måndagen publicerade vi en insändare som Birgitta Nylund, på Solbacka i Oskarshamn, har skrivit. Läs den här.

Vi kontaktade socialförvaltningen och bad om en kommentar.

Cecilia Wahlström, stabschef vid socialförvaltningen, skriver så här i ett svar:

”Trygghetslarm är en insats som syftar till att skapa trygghet i bostaden. Trygghetslarm fungerar ofta som ett komplement till andra beviljade insatser som planeras in utifrån den enskildes behov. I samband med en tillfällig försämring av hälsotillstånd kan en enskild beviljas utökad hjälp från hemtjänsten och då kan fler besök planeras in. Det är svårt att sätta en generell tid för inställelse på trygghetslarm eftersom hemtjänsten har viss restid för att förflytta sig till brukaren som larmar. Om en enskild har behov av mer omfattande insatser som inte kan tillgodoses av planerad hemtjänst och trygghetslarm så kan den enskilde ansöka om särskilt boende. Där finns personal närvarande dygnet runt för att tillgodose enskildas behov. Enskilda som bor på kommunens trygghetsboenden får sina hjälpbehov tillgodosedda av hemtjänsten på samma sätt som en enskild i ordinärt boende.”

ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln med dina vänner: