Så vill energiministern lösa kapacitetsbristen i elnätet

Så vill energiministern lösa kapacitetsbristen i elnätet

2022-06-21 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Förutom att 100 miljarder kronor ska investeras för att bygga ut Sveriges stamnät så vill energiminister Khashayar Farmanbar (S) korta ner tillståndsprocesserna och halvera handläggningstiderna fram till 2025. Det säger han i en intervju med SVT.

Att 100 miljarder kronor investeras för att bygga ut Sveriges stamnät räcker inte för att möta det stora behovet av ökad kapacitet i elnätet. Handläggningstiderna är för långa och energiminister Khashayar Farmanbar (S) vill nu korta ner tillståndsprocesserna.

Högre krav på elnätet

För att Sverige ska klara av energiomställning där elnätet ställer högre krav på att kunna hantera väderberoende energislag som vindkraft och solkraft men även det ökade behovet av el så krävs politiska åtgärder. I dagsläget är handläggningstiderna för utbyggnad av elnätet långa.

– Regeringen har tagit en proposition till riksdagen som antagits. Det handlar om att halvera genomsnittliga tillståndstider fram till 2025, säger energiminister Khashayar Farmanbar (S) till SVT.

Foto: Freepik

Energiminister Khashayar Farmanbar (S) är dock övertygad om att Sverige kommer klara utmaningen.

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn