Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Satsning på undersköterskor i regionen

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

”Också undersköterskor ska i fortsättningen kunna specialistutbilda sig på betald arbetstid precis som sjuksköterskor”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Det framgår av ett beslut som regionstyrelsen fattade på onsdagen.

Det finns i dag behov av specialistutbildade undersköterskor inom flera områden inom den somatiska vården; akutsjukvården, anestesi, operation, geriatrik och barn- och ungdomssjukvården. De utbildningar som rekommenderas är vid yrkeshögskoleutbildningarna med 200 YH-poäng, vilket motsvarar ett års studier.”

”Den 1 juli nästa år införs också den skyddade yrkestiteln undersköterska. Det innebär att enbart de som har en viss utbildning eller kompetens kommer att få använda yrkestiteln. Under en tio år lång övergångsperiod får den som är anställd den 1 juli 2023 använda yrkestiteln. Därefter behöver man ansöka och beviljas bevis för att använda yrkestiteln.”

”I de fall det behövs kompetenshöjande insatser under övergångsperioden kommer också dessa medarbetare att erbjudas utbildning på betald arbetstid. Totalt finns det 1 200 undersköterskor och skötare inom Region Kalmar län. Huvuddelen jobbar vid länets tre sjukhus”, skriver regionen.

Gratis vaccinationer vid otillräckligt skydd

”Personer som vid medicinsk bedömning har otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta erbjuds gratis vaccinationer av Region Kalmar län.

I det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige ges vaccinationer för dessa sjukdomar. I samband med att skyddsbehövande från Ukraina kommit till Sverige har det visat sig finnas luckor i vaccinationstäckningen för skyddet mot mässling. Därför har Folkhälsomyndigheten gått ut med en rekommendation att regionerna ska erbjuda vaccinationer och att detta ska prioriteras oavsett ålder.

Regionstyrelsen beslöt därför på torsdagen att omgående erbjuda gratis vaccinationer för denna grupp”, skriver regionen.

Ny rehabiliteringsbassäng i Hultsfred

”Region Kalmar län och Hultsfreds kommun vill samverka för samutnyttjande av en rehabiliteringsbassäng när Hagadals simhall ska byggas till.

Tanken är att rehabiliteringsbassängen ska kunna utnyttjas för sjukvårdande behandling för såväl rehabiliterings- som habiliteringspatienter.

I avsiktsförklaringen som regionstyrelsen godkände på torsdagen framgår att regionen och kommunen gemensamt ska upphandla entreprenaden och att det tecknas ett nyttjanderättsavtal för de timmar som regionen tänker nyttja bassängen. Bassängen beräknas stå klar vid årsskiftet 2023/2024”, skriver regionen.

Handlingsplan för jämställdhet

”Regionstyrelsen antog på onsdagen en ny handlingsplan för jämställdhet som innefattar våld i nära relationer. Det skedde dock inte i enighet. Sverigedemokraterna ville återremittera planen för att främst arbeta in åtgärder mot hedersproblematik och könsstympning. Moderaterna och Kristdemokraterna ville att mätbara kriterier skulle tillföras planen som årligen skulle kunna följas upp. I båda fallen avslogs yrkandena”, skriver regionen.

Gårdsförsäljning vållade debatt

”Ett yttrande på en statlig utredning där regionen ställer sig positiv till småskalig gårdsförsäljning av alkohol under förutsättning att Systembolagets monopol säkras ledde till debatt på regionstyrelsen. Vänsterpartiet ville säga nej till gårdsförsäljning, vilket röstades ned med siffrorna 13-1, Anders Andersson (KD) avstod från att rösta och gjorde en protokollsanteckning då han saknade folkhälso- och sjukvårdsperspektivet i yttrandet. Också ett yrkande från SD om att gårdsförsäljarna skulle kunna bli licensierade försäljare åt Systembolaget avslogs”, skriver regionen.

Medborgarförslag och motioner

  • Det behövs inte ytterligare en enkät till patienter som sökt vård vid en hälsocentral eller vid sjukhus i länet. Det konstaterar regionstyrelsen som svar på ett medborgarförslag om att en undersökning skulle skickas ut till patienten om bland annat bemötande. I dag genomförs regelbundet Nationell patientenkät inom samtliga vårdverksamheter i landet. Också Hälso- och sjukvårdsbarometern görs en gång om året med omkring 1 000 slumpvis utvalda invånare i Kalmar län.
  • Ett annat medborgarförslag om att en parkeringsbiljett ska skickas ut inför sjukhusbesök föreslås regionfullmäktige att avslå. Anledningen till avslaget är att parkeringsplatserna är begränsade vid sjukhuset och vid gratis parkering finns det en risk att parkeringstiden ökar och därmed minskar tillgängligheten. Samtidigt innebär gratis parkering att finansiering till exempelvis underhåll och snöröjning försvinner. SD, M och KD ville bifalla medborgarförslaget.
  • En motion från moderaterna Kaj Holst och Monica Ljungdahl om att regionen ska genomförda den lagstadgade utbildning vid extraordinära händelser för förtroendevalda och personal besvaras med en redovisning av den utbildning som skett med krisledningsnämnden. Dels vid en genomgång av regionens krisorganisation och dels då nämnden deltog i en totalförsvarsövning 2019. Till hösten 2022 planeras en övning inom regionens krisorganisation. Under pandemin har det dock inte funnits möjlighet att genomföra övningar. Motionen slutbehandlas av fullmäktige i september.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS