Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

SCB: Här ökade antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla med 640 personer

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMNS KOMMUN

”Antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla har ökat med fem procent i Oskarshamns kommun sedan sommaren 2020. Ökningen är allra störst bland utrikesfödda. Det visar BAS, en ny produkt från SCB med detaljerad arbetsmarknadsstatistik på kommunnivå”, skriver Statistikmyndigheten i ett pressmeddelande.

”I 273 av Sveriges 290 kommuner hade fler personer arbete som huvudsaklig inkomstkälla i juni 2023 än under motsvarande månad pandemisommaren 2020. Totalt i riket rör det sig om en ökning med 8 procent”, skriver SCB.

– I Oskarshamn ökade antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla med 640 personer mellan juni 2020 och juni 2023. Det motsvarar en ökning med fem procent, säger Johannes Cleris, pressansvarig på SCB.

”Samtidigt minskade antalet personer med ersättning vid arbetslöshet som huvudsaklig inkomstkälla i samtliga kommuner. Sett till hela riket handlar det om en minskning med 29 procent”, skriver SCB.

– I Oskarshamn minskade antalet personer med arbetslöshetsersättning som huvudsaklig inkomstkälla med 160 personer, eller 34 procent, säger Johannes Cleris.

Ny statistikprodukt

”Statistiken om huvudsaklig inkomstkälla på kommunnivå kommer från en ny produkt på SCB som sedan september i år klassas som officiell statistik: Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS).

”BAS beskriver med hjälp av administrativa data läget på arbetsmarknaden och utvecklingen över tid för befolkningen i åldern 15–74 år. I SCB:s statistikdatabas finns tabeller med statistik ner på kommunnivå om bland annat antal sysselsatta, arbetslösa, studerande, pensionärer och sjuka. Statistiken belyser såväl hela befolkningen som mindre grupper, till exempel utifrån kön, födelseregion och ålder”, skriver SCB.

– Antalet utrikesfödda personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla ökade i 285 kommuner mellan juni 2020 och juni i år. I Oskarshamn var ökningen 21 procent. Motsvarande ökning för inrikesfödda var tre procent, säger Johannes Cleris.

– Ökningen av antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla var ungefär lika stor för män som för kvinnor i Oskarshamn, fyra respektive sju procent, säger Johannes Cleris.

”Det är möjligt att ner på kommunnivå se hur många som får sin huvudsakliga inkomst från arbete, studier, arbetslöshetsersättning, pension, ersättning vid kort respektive lång sjukfrånvaro, föräldrapenning eller ekonomiskt bistånd. Även antalet personer utan någon av dessa inkomstkällor redovisas.”

Befolkningens (15–74 år) huvudsakliga inkomstkällor i Oskarshamn

Huvudsaklig inkomstkällajuni 2020juni 2023Utveckling 2020–2023Utveckling i Kalmar länUtveckling i riket
Ersättning för arbete11 69612 336+5 %+6 %+8 %
Ersättning vid arbetslöshet476316−34 %−40 %−29 %
Ersättning för studier790659−17 %−15 %−10 %
Pension3 3022 937−11 %−8 %−8 %
Ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga652664+2 %−1 %−4 %
Ersättning vid sjukdom356297−17 %−7 %+2 %
Ersättning vid föräldraledighet/närståendeomvårdnad357282−21 %−20 %−18 %
Ekonomiskt stöd325246−24 %−15 %−23 %
Saknar ersättningar1 3601 282−6 %−2 %−2 %

”I hela riket ökade alltså antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla med 8 procent under de senaste tre åren, samtidigt som antalet med arbetslöshetsersättning som huvudsaklig inkomst minskade med 29 procent. Utvecklingen var starkast bland utrikesfödda, där antalet med arbete som huvudsaklig inkomstkälla ökade med 22 procent medan antalet med arbetslöshetsersättning minskade med 26 procent. Den första mätpunkten sammanfaller med covid 19-pandemin, då arbetslösheten sköt i höjden”, skriver SCB.

Fakta: Om statistiken

”Sedan den 31 maj 2022 redovisar SCB statistik från produkten Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). Syftet är att ge information om utbudet av arbetskraft i Sverige per månad, kvartal och år.

BAS redovisar statistik utifrån administrativa data om befolkningen i åldern 15–74 år utifrån sex arbetsmarknadsstatusar: sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuk och övrig.

Statistiken kan användas för att beskriva läge, men även utveckling över tid. Den belyser såväl hela befolkningen som mindre grupper, till exempel detaljerade åldersgrupper på kommunnivå.

Det är även möjligt att ned på kommunnivå se hur många som får sin huvudsakliga inkomst från arbete, studier, pension, ersättning vid kort respektive lång sjukfrånvaro, föräldrapenning eller ekonomiskt bistånd. Vi redovisar även hur många som inte har någon av dessa inkomstkällor.

Med variabeln arbetsrelaterad inkomstnivå sätts varje persons förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar i relation till gällande inkomstbasbelopp. På så vis går det att skapa sig en uppfattning om i vilken utsträckning personer är förankrade på arbetsmarknaden.

Statistik från BAS publicerades för första gången i maj 2022. Pressmeddelandet bygger på preliminär statistik. Produkten är sedan september 2023 klassad som officiell statistik”, skriver SCB.

Länkar

Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS)

Befolkningens arbetsmarknadsstatus i statistikdatabasen

Grafik: SCB

Genrebild: Freepik

+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS