Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

ANNONS

Aktuellt

SCB-undersökning: Så ser medborgarna på Oskarshamns kommun

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMN

”SCB:s medborgarundersökning visar att kommunens invånare tycker att utbudet av friluftsområden är bra. Två tredjedelar vill ha större möjligheter att delta mer aktivt i utveckling av kommunen.”

Det skriver Oskarshamns kommun i ett pressmeddelande på tisdagsförmiddagen.

”Medborgarundersökningen från Statistiska Centralbyrån, SCB, är en attitydundersökning och ett sätt att undersöka hur medborgarna ser på Oskarshamn kommun.

Rekord

I år deltog 161 kommuner i undersökningen, ett rekordhögt antal. I Oskarshamns kommun var det 1 200 slumpmässigt utvalda personer över 18 år som fick möjlighet att svara på enkäten. Av dessa valde 37 procent, 442 personer, att svara”, skriver kommunen.

”Jag är överlag nöjd med resultatet även om det är vissa delar vi behöver arbeta vidare med”

ANDREAS ERLANDSSON (S), KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Jag är överlag nöjd med resultatet även om det är vissa delar vi behöver arbeta vidare med. Det känns också bra att se att vissa saker som invånarna efterfrågar redan är på gång. Ett exempel är platser för unga att träffas på, som många signalerat i sina svar att de vill se mer av. Där arbetar vi nu med en utökning och satsning på mobila fritidsgårdar, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

”SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter”, skriver kommunen.

”Medborgarnas synpunkter är viktiga för oss”

HENRIK ANDERSSON, KOMMUNDIREKTÖR

– Medborgarnas synpunkter är viktiga för oss och den här undersökningen är ett av flera underlag för att arbeta med utveckling. Nu ska vi titta djupare på resultaten, på central nivå och på förvaltningarna, säger kommundirektör Henrik Andersson.

Henrik Andersson, kommundirektör i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

”Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och svaren redovisas i andelar (procent) efter frågans olika svarsalternativ, istället för att analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess”, skriver kommunen.

”Tidigare innehöll enkäten Nöjd-Region-Index (NRI) där medborgarna bedömt kommunen som plats att leva och bo i. Där ökade Oskarshamn kommuns betyg från 59 till 61 från 2019 till 2020.
I 2021 års enkät ställs frågan Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? Där har 96 procent gett positiva svar och 4 negativa. I riket har 92 procent gett positiva svar och 8 negativa.”

”Vi vill tacka alla som har tagit sig tid att svara”

ANDREAS ERLANDSSON

”De nya frågorna i undersökningen handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället? 41 procent i Oskarshamns kommun har gett ett positivt svar, jämfört med 31 procent riket i stort”, skriver kommunen.

Oskarshamns kommun har deltagit sju gånger tidigare, första gången 2008 och senast förra hösten.

– Vi vill också tacka alla som har tagit sig tid att svara. Det är värdefullt för oss att få den här informationen från våra invånare, säger Andreas Erlandsson.

Siffror ur resultatet

  • 91 procent är positiva till hur förskolan fungerar, 9 procent är negativa. I riket är siffrorna 87 respektive 13 procent.  
  • En femtedel tycker att internetuppkopplingen hemma kan bli bättre.
  • 55 procent har svarat att möjligheterna att använda kollektivtrafik till arbete eller skola kan bli bättre.
  • 92 procent är positiva till hur gymnasiet fungerar. I riket är den siffran 79 procent.
  • 8 av 10 tycker att utbudet av gång- och cykel vägar i kommunen är bra.
  • 95 procent tycker att utbudet av böcker och tidskrifter på biblioteken är bra.
  • 58 procent tycker utbudet för unga att träffas på kan bli bättre.
  • 9 av 10 tycker att utbudet av friluftsområden i kommunen är bra.
  • I kategorin underhåll av den offentliga miljön är man mest nöjd med skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar och minst nöjd med snöröjning.

Hela resultatet finns i statistikdatabasen på scb.se.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS