SD kräver en skyndsam handlingsplan för att komma till rätta med personalsituationen vid länets sjukhus

SD kräver en skyndsam handlingsplan för att komma till rätta med personalsituationen vid länets sjukhus

2022-06-08 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Sverigedemokraterna kräver i en skrivelse till regionstyrelsen att regiondirektören får i uppdrag att skyndsamt upprätta en handlingsplan för att komma till rätta med den allvarliga personalsituationen vid länets tre sjukhus. Partiet konstaterar att situationen blivit ohållbar och att lösningar snabbt måste presenteras för förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö, även förbättringar av OB-ersättningar för 24–7-verksamheten”, skriver SD i ett pressmeddelande på onsdagen.

– Vid verksamhetsbesök vid våra sjukhus har vi nyligen fått till oss att personalsituationen i Region Kalmar län nu är sådan, ”att vi börjar befinna oss i fritt fall”. Samtidigt lägger Region Kalmar län 250 miljoner kronor på hyrpersonal från dyra bemanningsbolag. Detta kan inte tillåtas fortsätta, säger regionrådet Martin Kirchberg (SD).

Sverigedemokraterna konstaterar att personalbristen inom sjukvården inte är något nytt:

– Vi sverigedemokrater har ända sedan vårt inträde i regionen 2010 ständigt varnat för den tilltagande bristen på personal och föreslagit en lång rad åtgärder, som att locka unga via skolan, rekrytera svenska läkarstudenter utomlands, hjälp med bostad, satsningar på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö med mera. Majoriteten har sagt nej eller gjort för lite och för sent, säger Bo Karlsson (SD), ledamot i regionens personalutskott.

”I den skrivelse som partiet nu lämnat in till regionstyrelsen kräver man att regionstyrelsen ger i uppdrag åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram en handlingsplan för att komma till rätta med den allvarliga personalsituationen vid länets tre sjukhus. Arbetet ska ske i nära samverkan med verksamheterna och övrig personal och ska ha fokus på arbetsmiljö och arbetsvillkor”, skriver SD.

– Det handlar också om OB-ersättningarna. 24–7-verksamheten måste vara bemannad och följaktligen blir det vårdplatser på andra avdelningar som också får stängas ner om t.ex. akuten och förlossningen inte har tillräckligt med personal. Något måste göras och det måste göras nu, säger Martin Kirchberg.

Sverigedemokraternas skrivelse tas upp vid regionstyrelsens sammanträde den 15 juni.

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: