SD liknar regionens klimatstrategi med att man tar pengar ur kaffekassan och lägger dem på annat än kaffe

SD liknar regionens klimatstrategi med att man tar pengar ur kaffekassan och lägger dem på annat än kaffe

2022-06-02 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

Under regionfullmäktigemötet på torsdagen tog den politiska majoriteten – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna – ett beslut om en skärpning av regionens klimatstrategi.

I ett pressmeddelande skriver Sverigedemokraterna att partiet är mycket kritiskt till att ett nytt utsläppsmål, skyhögt över det nationella målet, antogs utan kostnadsuppskattningar och konsekvensbeskrivningar.

”Sverigedemokraterna menar att dessa ofinansierade klimatplaner kommer att leda till mindre vård för regionens medborgare. För att kunna prioritera vad skattemedel i regionen ska användas till ville Sverigedemokraterna att strategin skulle kompletteras med uppskattade kostnader, nyttor och konsekvenser”, skriver SD i pressmeddelandet.

”Vi kan inte ställa oss bakom en klimatstrategi som saknar finansiering och som inte slår vakt om kärnkraften och det elbehov som vår välfärd behöver”

MARTIN KIRCHBERG (SD), REGIONRÅD

– Vi kan inte ställa oss bakom en klimatstrategi som saknar finansiering och som inte slår vakt om kärnkraften och det elbehov som vår välfärd behöver. Man kan likna den politiska majoritetens beslut som att man tar pengar ur kaffekassan och lägger detta på annat än kaffe. Den oundvikliga följden blir att det blir mindre pengar kvar för just kaffe, säger regionrådet Martin Kirchberg (SD).

Regionråd Martin Kirchberg (SD)
Regionrådet Martin Kirchberg (SD). Foto: Region Kalmar län

”Den nuvarande klimatstrategin, som antogs 2017, har lett till kraftiga minskningar av Region Kalmar läns utsläpp av växthusgaser. Region Kalmar län har uppnått en utsläppsminskning med 67 procent mellan basåret 2012 och 2020 och har därmed uppnått målet om 60 procents reduktion till 2030. I den nu beslutade revideringen av strategin har majoriteten beslutat om en avsevärd skärpning genom att höja målet till 80 procent, långt över vad de nationella målen anger”, skriver SD.

– Vi är inte beredda att hyvla ner sjukvården för att den politiska majoriteten vill anta en klimatstrategi som inte är finansierad. Särskilt inte när regionen redan har nått sina utsläppsmål med råge. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta med miljöfrågor, men det måste ske med ansvar och stor respekt för skattemedlen. Miljöarbetet ska vara effektivt men får aldrig ske på bekostnad av sjukvården, säger fullmäktigeledamoten Michael Erlandsson (SD).

Michael Erlandsson (SD). Arkivfoto: Peter A Rosén

Foto: Fotoakuten (översta bilden)

Dela gärna artikeln: