SD säger nej till byggandet av bostäder i det känsliga området i Vånevik

SD säger nej till byggandet av bostäder i det känsliga området i Vånevik

2021-03-16 0 av Peter A Rosén


Dela gärna artikeln:

VÅNEVIK

Sverigedemokraterna säger nej till den omskrivna exploateringen i Vånevik och byggandet av bostäder i det mycket känsliga området.

I en fullmäktigemotion föreslår partiet att den aktuella detaljplanen, som antogs av dåvarande Döderhults socken 1944 för Vånevik 6:1 med flera fastigheter, ska revideras för att säkerställa att värdena i området bevaras.

Byggplanen som antogs för 75 år sedan gäller fortfarande och den möjliggör för exploatering.

I motionen betonar Sverigedemokraterna att Våneviks gammelskog är ett unikt område i Oskarshamn.

”Ett område som har höga biologiska värden med ett flertal rödlistade arter och som är ett uppskattat naturområde att vandra i för många medborgare”, skriver partiet.

”Skogen betecknas som en så kallad gammelskog med skogsskiften som till 75 procent består av skog med en genomsnittlig åldersklass på 125–150 år. Utöver detta finns ett stort antal kulturhistoriska lämningar från den stenindustri som fanns i området från 1870-talet och fram till slutet av 1940-talet.”

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN