SD vill att Oskarshamns kommun ska ha ett eget beredskapslager

2020-04-17 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Sverigedemokraterna vill se beredskapslager med exempelvis handskar, visir och munskydd i Oskarshamns kommun.

SD lyfter fram förslaget i en motion till kommunfullmäktige.

Partiet vill att man utreder möjligheten för kommunen att hålla egna lager med skyddsutrustning.

På riksnivå har SD framfört krav om att den nationella beredskapen måste stärkas och utvecklas.

”Sårbart”

– Spridningen av covid-19 har visat att vårt samhälle är sårbart inför pandemier, säger Michael Erlandsson (SD), gruppledare i fullmäktige.

– Den otillräckliga nationella beredskapen, tillsammans med beroendet av globala försörjningskedjor, har inneburit att regioner och kommuner är extra sårbara. Sverigedemokraterna anser därför att kommunen nu måste börja arbeta preventivt, så att vi står bättre rustade inför framtiden, betonar han.

SD vill även att kommunen ska utreda hur man kan stärka lokalbehov som kan uppstå vid pandemier i framtiden.

Partiet känner också en oro över konsekvenserna för äldreomsorgen. Både Michael Erlandsson och partivännen Leif Axelsson anser att den rådande situationen borde leda till självrannsakan hos alla politiker.

”Särskilt utsatta”

– Våra äldre och våra medarbetare inom äldreomsorgen är särskilt utsatta i det rådande läget, konstaterar Leif Axelsson, som är ledamot i socialnämnden.

– Det är inte acceptabelt att kommunen saknar kritiskt materiel – och det är politikens ansvar att se till att kommunens verksamheter har tillräckligt med skyddsutrustning och handsprit vid pandemier, säger han.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Michael Erlandsson (SD). FOTO: PIERRE STJERNFELDT
Leif Axelsson (SD). FOTO: PETER A ROSÉN