Oskarshamns-Nytt ON-logo
Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

SD vill ha ett maxtak för barngruppers storlek inom förskolan i Oskarshamns kommun

ANNONS

OSKARSHAMNS KOMMUN

Tidigare på fredagen berättade vi att Oskarshamns kommun nästan är sämst i Sverige när det gäller storleken på barngrupperna inom förskoleverksamheten.

Och nu har Sverigedemokraterna skickat in en fullmäktigemotion i ämnet.

Oppositionsrådet Leif Axelsson (SD), som har skrivit motionen, och Ted Nyberg (SD), som också står bakom motionen, föreslår att kommunen ska införa ett maxtak för barngruppers storlek.

”Kommunen ska sätta en tydlig gräns för hur många barn som får vara i en och samma barngrupp. Vi föreslår att antalet barn i en barngrupp för ett- till treåringar inte får överstiga tolv, och att grupper för äldre barn inte får ha fler än 15 barn. Dessa gränser bör vara bindande för samtliga förskolor och förskoleklasser”, står det i motionen.

SD vill även att kommunen ska införa en minimigräns för antal lärare eller pedagoger per barn – för att säkerställa att det finns tillräckligt med personalresurser och att förskolemiljön är trygg och utvecklande.

”Bör utredas”

”Exakt antal bör utredas och fastställas av kommunen, men det bör vara tillräckligt för att möjliggöra individuell uppmärksamhet och pedagogisk handledning för varje barn”, står det i motionen.

”Enligt Skolverkets rekommendationer bör barngrupper i förskolan för ett- till treåringar inte vara större än 12 barn, medan antalet barn i grupper för äldre barn inte bör överstiga 15. För att säkerställa barns välbefinnande och möjlighet till en god pedagogisk undervisning kräver vi att kommunfullmäktige i Oskarshamn agerar.”

”Stor oro”

”Det är med stor oro vi konstaterar att Oskarshamn är den kommun som har sämst resultat när det gäller att upprätthålla rekommenderade barnantal i länet. Enligt Sveriges Lärare har hela 79 procent av barngrupperna i Oskarshamn för många barn. Detta är oacceptabelt och kan leda till ökad stress både för barn och personal samt försämra möjligheterna till en god pedagogisk undervisning. Vi anser att förskolan i Oskarshamn måste arbeta för att bli mer likvärdig och att barns rätt till en trygg och utvecklande förskolemiljö måste prioriteras.”

”Av yttersta vikt”

”För att genomföra dessa åtgärder krävs en noggrann utredning och planering av resursbehov och ekonomiska konsekvenser. Det kan vara nödvändigt att öka antalet anställda inom förskolan för att uppnå de föreslagna maxtalen och minimigränserna. Vi uppmanar kommunfullmäktige att se över budgeten för att säkerställa tillräckliga resurser för att implementera dessa åtgärder. För att garantera en trygg och utvecklande förskolemiljö för barnen i Oskarshamn är det av yttersta vikt att införa ett maxtak för barngruppers storlek och en minimigräns för antal lärare eller pedagoger per barn. Det är vår plikt att se till att våra barn får en likvärdig förskola och bästa möjliga förutsättningar för sin framtid. Vi uppmanar därför kommunfullmäktige att anta denna motion och agera för att uppnå en förskolemiljö av hög kvalitet i Oskarshamn”, står det i motionen.

Leif Axelsson (SD), oppositionsråd i Oskarshamns kommun
Leif Axelsson (SD), oppositionsråd i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén
Ted Nyberg (SD)
Ted Nyberg (SD). Foto: Peter A Rosén
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS