Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

ANNONS

Aktuellt

SD vill lägga en halv miljard kronor på en ny arena: Målet är att den ska tas i drift 2029

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMN

”Sverigedemokraterna prioriterar för bättre och mer ändamålsenliga skollokaler, trygghetsskapande satsningar samt uppförandet av en ny evenemangsarena. Partiet väljer att finansiera sina satsningar genom att minska på den kommunala byråkratin”, skriver SD i ett pressmeddelande.

– Vi väljer att satsa 10 miljoner kronor på fler förskoleplatser och bättre skollokaler där vi särskilt vill prioritera mindre skolenheter. Vi vet att barn mår bra av att ha sin skolgång nära hemmet och att mindre klasser gagnar tryggheten och inlärningen, säger Leif Axelsson (SD), som är oppositionsråd i Oskarshamns kommun.

– Vi tillför även 4 miljoner kronor för att främja tryggheten i kommunen genom, exempelvis, fler kameror på utvalda platser, belysning och andra tekniska lösningar, tillägger han.

”Är seriösa”

”Sverigedemokraterna investerar 500 miljoner kronor för byggandet av en ny evenemangsarena. Tanken med en sådan arena är att främja idrotten, kulturen och näringslivet. Investeringen avser alla aktiviteter såsom ridhus, racketcenter, ishockey och så vidare. Denna investering sker under en fyraårsperiod med målet att arenan ska kunna tas i drift 2029.”

– De andra partierna pratar gärna om att bygga en nya arena, men vi sverigedemokrater är seriösa i våra ansatser och därför tillför vi medel för just detta. Som ekonom vet jag att det är så här man måste göra. Genom att lägga upp byggandet över en fyraårsperiod får vi stabilitet och säkerhet i byggandet av den nya arenan, säger fullmäktigeledamoten Sven-Arne Ericsson (SD).

30 000 invånare år 2030

”Som vanligt utgår en budget från det bästa vetandet för dagen, så att säga. Skulle omvärldsfaktorer eller andra oförutsedda händelser ske bör en ny prognos göras för Oskarshamns bästa. Kommunens vision är att vi ska vara 30 000 kommuninvånare 2030, vilket vi strävar efter att nå med vårt budgetförslag”, betonar Leif Axelsson (SD) och Sven-Arne Ericsson (SD) i pressmeddelandet.

Sverigedemokraternas förslag till investerings- och exploateringsbudget 2025-2028 för Oskarshamns kommun:

Förslag till beslut

1. Investeringsbudget 2025-2028 fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.

2. Exploateringsbudget 2025-2028 fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.

Satsningar

Utökad kapacitet förskola och grundskola

Ökning med 10 000 000 kr för perioden 2025-2028

Sverigedemokraterna budgeterar för bättre och mer ändamålsenliga skollokaler i kommunen. Vi anser att kommunen, i den grad så är möjligt, ska verka för flera mindre skolenheter framför enorma skolkomplex. Forskningen visar att mindre skolenheter främjar trygghet, hemkänsla och gemenskap med andra elever.

Trygghetsskapande investeringar i stadsbilden

Ökning med 4 000 000 kr för perioden 2025-2028

Många medborgare upplever att otryggheten ökar i Oskarshamn och tyvärr är det framförallt kvinnor och flickor som drabbas mest. Därför vill Sverigedemokraterna göra investeringar som främjar kommuninvånarnas trygghet. Sådana investeringar kan vara belysning eller uppförande av kameror på utvalda områden.

Ny evenemangsarena (och andra medföljande investeringar)

Ökning med 400 000 000 kr för perioden 2025-2028 (samt 100 000 000 kr 2029)

Sverigedemokraterna har varit drivande i att lyfta fram kommunens och ishockeyns behov av en ny evenemangsarena. Det är tydligt att Oskarshamn är i stort behov av en ny arena om man på allvar vill kunna erbjuda fullgoda förutsättningar för kulturen, idrotten och nöjeslivet.  Avsikten är att evenemangsarenan ska färdigställas och tas i bruk sommaren 2029. Vi tror på Oskarshamn och är seriösa i vår övertygelse om att en ny evenemangsarena behövs och därför avsätter vi medel för just detta. Dock är det vår bestämda uppfattning att sådana här satsningar aldrig får ske på bekostnad av skola, omsorg och trygghet.

Besparingar

Utvecklingsenheten

Minskning med 4 000 000 kr för perioden 2025-2028

Sverigedemokraterna anser att kommunen måste göra kontinuerliga effektiviseringar och besparingar för att kunna finansiera kommunens kärnverksamhet. I enlighet med detta, väljer vi att minska kostnaderna för utvecklingsenheten. Denna besparing omfattar inte kommunens säkerhetsavdelning.

Verksamhetens skrivare

Minskning med 2 000 000 kr för perioden 2025-2028

Sverigedemokraterna anser att kommunen måste göra kontinuerliga effektiviseringar och besparingar för att kunna finansiera kommunens kärnverksamhet. I enlighet med detta, väljer vi att minska kostnaderna för verksamhetens skrivare.

Verksamhetens datorer

Minskning med 8 000 000 kr för perioden 2025-2028

Sverigedemokraterna anser att kommunen måste göra kontinuerliga effektiviseringar och besparingar i sådant som inte tillhör kommunens kärnverksamhet. I enlighet med detta, väljer vi att minska kostnaderna för verksamhetens datorer. Denna besparing omfattar inte elevernas datorer.

För Sverigedemokraterna i Oskarshamn

2024-04-06

Leif Axelsson (SD)                                                                                                                                  Sven-Arne Ericsson (SD)

Oppositionsråd                                                                                                                                                              Kommunfullmäktigeledamot

Barnkonsekvensanalys

Sverigedemokraterna sätter alltid våra barns och ungdomars bästa i första hand. Vi vill att Oskarshamn ska vara en trygg och glädjerik plats att växa upp i. Tyvärr ser det inte ut se för väldigt många barn eftersom vårt samhälle alltmer präglas av våld och hot. Denna utveckling berövar barn och ungdomar deras framtidstro och slår sönder tilliten i samhället. Med detta som utgångspunkt har Sverigedemokraterna valt att prioritera framförallt följande områden som vi bedömer är särskilt viktiga för barn och ungdomar:

Utökad kapacitet förskola och grundskola

Denna satsning kommer främja barnens bästa genom att tillgången på goda och ändamålsenliga skollokaler är viktiga för att den enskildes hälsa och trivsel. Eftersom denna satsning syftar till att bevara och rusta upp mindre skolenheter gör detta att fler elever kan få ha sin skolgång närmare sina hemmiljöer samt i mindre klasser. För eleverna betyder detta att de får undervisning i klasser med färre elever och med människor som de känner igen, vilket främjar tillit och inlärning.

Trygghetsskapande investeringar i stadsbilden

Undersökningar från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att alltfler upplever allmänna ytor och stadsbilden som otrygg. I synnerhet kvinnor och flickor känner sig otrygga, även i sina respektive bostadsområden. Rädslan av att bli utsatt för brott, eller att befinna sig i otrygga miljöer, gör att pojkar och flickor tvingas begränsa sig i sitt umgänge och fritidsaktiviteter. Sverigedemokraterna kommer aldrig att acceptera denna utveckling och därför satsar på trygghetsskapande åtgärder i stadsbilden med konsekvensen att fler barn och ungdomar kan röra sig fritt och tryggt.

Ny evenemangsarena

Idrotten är något som förenar såväl unga som äldre. Oskarshamn är en kommun med ett brett och aktivt föreningsliv som kan erbjuda ungdomar många olika idrottsalternativ. Inte minst har ishockeyn satt kommunen på kartan utan är också ett populärt alternativ att engagera sig i. Dock har det klarlagts att kommunen är i behov av en ny evenemangsarena för att kunna gå framtiden till mötes när det kommer till idrott och kultur. Sverigedemokraterna väljer därför att tillskjuta medel för en ny evenemangsarena som i sin tur kommer att skapa bättre möjligheter till idrottsaktiviteter och kulturliv för barn och ungdomar. I förlängningen bidrar detta till att fler barn kan ta del av meningsfulla och positiva aktiviteter, vilket stärker den enskildes livsglädje.

Perspektivskiss av den nya arenan. Skiss: Stefan Hellström, Atrio arkitekter

+1
10
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1
+1
0
+1
13

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS