Skolans betygsystem ska utredas: ”Nuvarande betygssystem leder till stress och utslagning för eleverna”

Skolans betygsystem ska utredas: ”Nuvarande betygssystem leder till stress och utslagning för eleverna”

2022-05-23 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Efter en omröstning beslutade Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte på måndagen att nuvarande betygssystem i grundskolan och gymnasiet ska utredas.

Lärarnas Riksförbund delar bilden av att nuvarande betygssystem, där bland annat betyget F underkänner elever, inte fungerar väl. Dagens betygsystem bidrar till att slå ut elever och skapar en stor stress för såväl lärare som elever. Ett nytt betygsystem måste balanseras mellan de olika behov skolsystemet har.

”Vi vill utreda om vi ska införa ett nytt betygssystem, till exempel relativa betyg. Vi utesluter inga åtgärder eller förändringar i detta läge. Vi ser att det nuvarande betygsystemet leder till stress och utslagning för eleverna och en pressad arbetsmiljö för lärarna”, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

FAKTA / BETYGSSTYSTEM A-F

I det nya betygssystemet innehåller gymnasiebetygen sex steg, A-F. De fem stegen A-E betecknar godkända resultat och F betecknar icke godkänt resultat. Vilket betyg en elev kommer att få beror på hur väl eleven har nått upp till målen. Det finns mål uppsatta för det högsta (A), mellersta (C) och lägsta (E) betygssteget. De satta målen för dessa betygssteg är exakt lika för alla elever i Sverige.

Om eleven har mycket hög frånvaro och inte har deltagit i någon prövning kanske inte läraren kan ge eleven ett betyg. Då kan läraren dela ut ett streck. Det betyder att du varken är godkänd eller icke godkänd. Källa: Gymnasium.se

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn