Slutreplik från M och KD i debatten om strandskyddet: C försöker skyla över ett misslyckande

Slutreplik från M och KD i debatten om strandskyddet: C försöker skyla över ett misslyckande

2022-05-03 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

DEBATTARTIKEL

Slutreplik till Centerpartiets replik om strandskyddet:

Man kan undra om centergänget som undertecknade debattartikeln och påföljande genmäle överhuvudtaget har läst propositionen ”En ökad differentiering av strandskyddet” och funderat över konsekvenserna om den hade gått igenom.

Eller om de bara trumpetar ut ett budskap från sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

”De tar i vart fall i så att en vindkraftpark kan snurra i gång en vindstilla dag med bleke i Kalmarsund”

De tar i vart fall i så att en vindkraftspark kan snurra i gång en vindstilla dag med bleke i Kalmarsund.

En göl i praktiken

Strandskyddet vid insjöar mindre än en hektar (100×100 m, en göl i praktiken) och vattendrag smalare än två meter (en bäck) har redan avskaffats i flera län.

Dock inte i Kalmar län, där C och S styr regionen och tillsammans sitter på varenda kommunalrådsstol i länet.

I propositionens slås det fast att 25 meters strandskydd ska gälla för dessa vatten – i hela landet.

En död hand, 50 meter, bred hade till exempel lagts över all utveckling längs med minsta lilla rännil. Det står att läsa på sidan 87 i propositionen.

Det avgörande beslutet om att bilda ett så kallat landsbygdsområde eller ej hade lämnats till länsstyrelsen som skulle fått veto och avgöra om utpekat område är tillräckligt betydelselöst för strandskyddet och har tillräckligt låga fastighetsvärden för att komma i fråga.

”Hand upp den som har haft med länsstyrelser att göra i sådana här frågor och tror att det hade inneburit många och nya möjligheter att bygga strandnära vid Kalmarsund eller vid våra vackra sjöar i länets inland”

Hand upp den som har haft med länsstyrelser att göra i sådana här frågor och tror att det hade inneburit många och nya möjligheter att bygga strandnära vid Kalmarsund eller vid våra vackra sjöar i länets inland.

Högst osannolikt

Inte en meter ytterligare av länets rekordlånga kust hade till exempel kommit i fråga för strandskyddsdispenser. Det framgick svart på vitt redan i utredningen som föregick proppen, där utredaren själv bedömde det som högst osannolikt

I sammanfattning hade förslagen i propositionen gjort det svårare att bygga där människor vill leva och bo, inneburit en skärpning av strandskyddet i många delar av landet samt stärkt länsstyrelsens veto i strandskyddsfrågor.

Centerpartiet i Kalmar län försöker sig på en tämligen skamlös bildsättning för att skyla över att de garanterat S-styre under hela mandatperioden utan att få så värst mycket tillbaka. Vilseleder de därmed väljarna på landsbygden, som de anklagar oss för? Det får andra bedöma.

Moderaterna och Kristdemokraterna vill reformera strandskyddet i grunden – Centerpartiet i Kalmar län är välkomna att ansluta sig till den linjen när som helst.

Jan R Andersson (M), riksdagsledamot (bilden)

Gudrun Brunegård (KD), riksdagsledamot

Pär-Gustav Johansson (M), viceordförande i regionala utvecklingsnämnden

Foto: Sveriges Riksdag

Dela gärna artikeln med dina vänner: