Slutreplik till Anders Johansson: Centern bör lyfta blicken

Slutreplik till Anders Johansson: Centern bör lyfta blicken

2021-09-06 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Slutreplik till Anders Johansson (C) som fortsatt försvarar den förda energipolitiken som går Miljöpartiets ärenden och som bidrar till allt högre elräkningar.

Vi har enbart under den gångna sommaren kunnat se rekordpriser där genomsnittspriset i augusti var det högsta någonsin.

En period som annars präglas av låga elpriser.

”För den kostnad som Anders Johansson helt förbiser är elnätskostnaden, då priset till slutkonsument inte enbart består av priset för energin”

CARL-WIKTOR SVENSSON (M) OCH MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON (SD)

Där det ökande väderberoendet leder till högre elpriser och bidrar till att öka behovet av överföringskapacitet. 

För den kostnad som Anders Johansson helt förbiser är elnätskostnaden, då priset till slutkonsument inte enbart består av priset för energin.

”Kräver avsevärt mer”

Ett högre väderberoende kräver avsevärt mer elnät och där det är konsumenterna som betalar hela kostnaden, då dessa utgör monopolverksamhet.

Exempelvis analyserade Svenskt Näringsliv nyligen kostnaden för konsumenterna i ett framtida elsystem med respektive utan kärnkraft.

”Länge leve den småländska landskapsbilden och svensk baskraft”

I ett helt förnybart kraftsystem utan kärnkraft blir systemkostnaden för konsumenterna närmare 40 procent dyrare och har avsevärt högre markanvändning.

Även i Svenska Kraftnäts rapport Långsiktiga marknadsanalys från i våras är man tydliga med att störst behov av ökad överföringskapacitet återfinns i de scenarier som har störst andel väderberoende kraftproduktion.

”God tillgång på el”

Vill man ha ett samhälle med låga utsläpp av växthusgaser och samtidigt stärka Sveriges konkurrensfördel stänger man inte dörren för fossilfria alternativ.

Då behövs en energipolitik som borgar för en god tillgång på el under årets alla timmar.

Som sagt: Länge leve den småländska landskapsbilden och svensk baskraft.

Carl-Wiktor Svensson, Moderaterna

Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna

Foto: Privat

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn