Socialminister Lena Hallengren ger uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en beredskapsplan

Socialminister Lena Hallengren ger uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en beredskapsplan

2022-04-14 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram en beredskapsplan för råd, rekommendationer och eventuella smittskyddsåtgärder utifall samhället riskerar att drabbas av allvarliga konsekvenser med anledning av ökad smitta. ”Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla över 65 år tar en fjärde dos vaccin mot covid-19”, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en beredskapsplan för införande av råd, rekommendation och eventuella andra smittskyddsåtgärder i händelse av en situation där ökad smitta av det virus som orsakar covid-19 riskerar att orsaka allvarliga konsekvenser för samhället.

– Även om situationen i Sverige är mycket bättre nu än tidigare anser regeringen att det är viktigt att Sverige har beredskap ifall pandemin förändras på ett sätt som återigen orsakar allvarliga konsekvenser för samhället. Fortsatt är det viktigt att man är vaccinerad, och Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla över 65 år tar en fjärde dos vaccin mot covid-19, säger socialminister Lena Hallengren.

Förberedelser inför ökad smitta

I planen ska Folkhälsomyndigheten redovisa en sammanställning av de råd, rekommendationer och smittskyddsåtgärder som kan komma att behöva införas i händelse av en situation under det kommande året där ökad smitta av det virus som orsakar covid-19 riskerar att orsaka allvarliga konsekvenser för samhället. Det ska framgå i vilken situation och i vilken ordning som dessa lämpligen bör införas.

Myndighetens omvärldsbevakning, hälso- och sjukvården, omsorgen, vaccinationsläget samt det nationella epidemiologiska läget för covid-19 ska vara utgångspunkt i arbetet. Även andra faktorer som myndigheten bedömer som relevanta ska beaktas.

Råd, rekommendationer och smittskyddsåtgärder ska vara proportionerliga och får inte gå utöver det som är absolut nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Folkhälsomyndigheten ska därför beakta att grundläggande fri- och rättigheter, så som mötes-, demonstrations- och religionsfriheten, värnas.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn