Socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) berättar om en riktig kalldusch

Socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) berättar om en riktig kalldusch

2022-02-24 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Socialnämndens bokslut för 2021 landade på närmare 8,2 minusmiljoner – i stället för 5,3, på grund av semesterlöneskulden som uppgick till 2,9 miljoner kronor.

– Semesterlöneskulden innebar att vi fick en förändring på resultatet på 54 procent åt fel håll. Jag har varit kritisk till detta. Därför har M och S, tillsammans, yrkat om att vi vill ha en redovisning månadsvis över semesterlöneskuldens utveckling. Ska man hinna vidta åtgärder, så är det lite sent om det kommer i februari månad för det tidigare verksamhetsåret, säger socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) på nämndens pressträff på torsdagen.

Yrkandet gick givetvis igenom i och med att det är Socialdemokraterna och Moderaterna som styr i Oskarshamns kommun.

”Om det vore mitt företag så vore det ytterst olämpligt om jag fick en sådan här kalldusch i februari månad”

ROLF LINDSTRÖM (M), ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

– Om det här vore mitt företag så vore det ytterst otrevligt om jag fick en sådan här kalldusch i februari månad. För att kunna prognostisera vår verksamhet så vill vi göra den här markeringen. Det är inte bara vår förvaltning som drabbas, men för oss handlar det främst om äldreomsorgen. Vi måste ta hand om våra brukare – och personal har tagit ut mindre med semester och byggt upp en semesterbank, speciellt under covid-19-tiden, säger Rolf Lindström.

Men alla har fått sin lagstadgade semester.

– Exkluderar vi semesterskulden så följer vi banan rätt bra, konstaterar nämndordföranden.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: