Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

ANNONS

Aktuellt

Södras nya klimatmål: Nettonollutsläpp till 2040

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

SKOGSINDUSTRI

Södras utsläpp av fossila växthusgaser ska vara halverade till år 2030 jämfört med basår 2020. Till år 2040 ska utsläppen av fossila växthusgaser vara nettonoll. Detta enligt Södras beslutade nya klimatambition. Det kortsiktiga målet till 2030 har detaljerats och godkänts av det internationella initiativet Science Based Targets initiative och Södra kommer följa upp sina minskningar av växthusgasutsläpp baserat på detta ramverk.

Södra är Sveriges största skogsägarförening med 51 000 skogsägande medlemmar i Götaland. Tillsammans äger medlemmarna en världsledande industri inom massaproduktion och en av Europas största sågverksrörelser. Industrin producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi av råvaran från medlemmarnas skogar. Tillsammans skapar detta en positiv klimateffekt om 12,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e), visar nya siffror för 2022. Den positiva klimateffekten är lika stor som 25 procent av Sveriges rapporterade utsläpp under 2021.

Nettonollutsläpp till år 2040

Södras mål är att vara ledande i samhällets resa till klimatneutralitet. I denna ambition ska klimatnyttan öka längs hela värdekedjan – från medlemmarnas skogar till produkterna som skapas – och nu antas nya mål för att stärka klimatnyttan. Målen gör gällande att Södras utsläpp av fossila växthusgaser ska vara halverade till år 2030. Till år 2040 ska utsläppen vara nettonoll (klimatneutralitet), vilket ligger före Sveriges samlade mål om att vara den första välfärdsstaten att nå nettonoll år 2045.

Södras kortsiktiga mål till 2030 har godkänts av det globala initiativet Science Based Targets, vilket är ett stöd för att fastställa utsläpp och redovisa resultatet av förbättringsarbetet på ett transparent sätt. Initiativet är en internationell och oberoende samverkan som syftar till att hjälpa företag att sätta mål för att minska sina utsläpp av växthusgaser på ett vetenskapligt sätt.

– Vi ställer höga krav på oss själva och frågan om minskade utsläpp av fossila växthusgaser är avgörande framåt. Genom att bli klimatneutrala i hela vår värdekedja bidrar vi tillsammans med våra medlemmar, leverantörer och kunder till samhällets omställning till en hållbar och cirkulär framtid, säger Anders Norén, hållbarhetschef på Södra.

Insatser för att sänka utsläpp

För att nå klimatmålen har Södra accelererat sitt arbete med att identifiera potentiella förbättringar i verksamheten. Södra ser stora möjligheter inom elektrifiering av arbetsmaskiner och transporter och fossilfria insatsvaror, vilket faller under programmet ett Fossilfritt Södra.

Den nya klimatambitionen stannar dock inte i den egna verksamheten. Södra har också åtagit sig att 70 procent av kunderna, sett till totala utsläpp, ska vara anslutna till Science Based Targets inom fyra år (år 2027). I dagsläget, i början av 2023, är närmare 35 procent av kunderna redan anslutna till initiativet.

– Vi vill öka klimatnyttan över hela värdekedjan. Arbetet kommer omfatta hela verksamheten och stärka organisationen ytterligare, men vi kan inte göra det själva och jag är glad att vi utvecklas tillsammans med våra kunder med stöd i Science Based Targets. Med vår skärpta klimatambition vill vi kunna bidra ytterligare i samhällets gröna omställning, säger Anders Norén, hållbarhetschef på Södra.

Timmerbil hämtar virke
Timmerbil som hämtar virke. Foto: Södra

Foto: Freepik

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS