Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Sparkrav när Region Kalmar län blöder miljoner

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

“Delårsrapporten för årets första fyra månader visar på att Region Kalmar län väntas göra ett resultat på minus på 284,4 miljoner kronor för 2024”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

“Det framgår av regionens delårsrapport för januari-april som redovisades för regionstyrelsen på tisdagen. Den visar även på att resultatprognosen avviker från budget med 107,3 miljoner kronor. En stor orsak till de röda siffrorna är att pensionskostnaderna under 2024 fortsätter att öka från redan höga nivåer. Konkret innebär det att regionens pensionskostnader ökat med ytterligare drygt 200 miljoner kronor i år.  Det är den högre nivån på inflationen som inneburit att pensionskostnaderna för åren 2023 och 2024 blivit extra kännbara.”

“Också balanskravsresultatet blir negativt och hamnar på minus 282,7 miljoner även efter användning av resultatutjämningsreserven. Regionens verksamheter beräknas göra en negativ budgetavvikelse på 442,1 miljoner kronor.”Också balanskravsresultatet blir negativt och hamnar på minus 282,7 miljoner även efter användning av resultatutjämningsreserven. Regionens verksamheter beräknas göra en negativ budgetavvikelse på 442,1 miljoner kronor.”

“För att nå en ekonomi i balans genomförs olika effektiviseringar och kostnadsbesparingar i verksamheterna. I mars, i år, gav regionstyrelsen de nämnder och förvaltningar som visade underskott i prognosen i februari i uppdrag att intensifiera arbetet med att anpassa kostnadsnivån till de uppsatta ekonomiska ramarna”, skriver regionen.

Halverade kostnader

“Utfasningen av bemanningspersonal fortsätter och hittills under året har kostnaderna minskat med 30 miljoner kronor och prognosen för helåret är 69 miljoner i kostnadsminskning. Den stora skillnaden syns framför allt i kategorin sjuksköterskor. Där har bemanningskostnaderna halverats under januari-maj jämfört med samma period ifjol.

Även kostnader för resor, konsulter och övriga personalkostnader sjunker.

Däremot beräknas kostnader för läkemedel att öka med 8,9 procent i enlighet med gällande nationella riktlinjer och behandlingsrekommendationer. Det gäller bland annat nya läkemedel mot diabetes samt nya grupper av biologiska läkemedel. Kostnader för köpt vård beräknas öka med 3 procent där motsvarande ökning föregående år uppgick till 12,2 procent”, skriver regionen.

Grönt ljus till tre projekt

“Regionstyrelsen sa jag till tre genomförandebeslut. Ett på varje sjukhus i länet:

  • Nuvarande försörjningssystem till Oskarshamns sjukhus håller inte de krav på redundans och säkerhet som rekommenderas. En ny försörjningsbyggnad ska uppföras och infrastrukturen inom kvarteret Lasarettet 1 förstärkas. Bygget beräknas kosta omkring 46 miljoner kronor.
  • Röntgenutrustningen på radiologiska kliniken i Västervik faller vid årsskiftet för åldersstrecket. Projektet innebär förutom ny utrustning också om- och tillbyggnad av lokalerna för att få plats med den nya utrustningen. Kostnaden beräknas till omkring 15 miljoner kronor.
  • Utifrån ökade kraven på tillgänglighet till IT-system och större krav på robusthet behöver distributionsleden av nätverket på länssjukhuset byggas om. Detta för att framtidssäkra IT-driften vid länssjukhuset i Kalmar. Byggproduktion och verksamhetsutrustning väntas landa på drygt 15 miljoner kronor.”

Ja till regional ANDTS-strategi i länet

“Ett Kalmar län fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, ett minskat tobaks- och nikotinbruk samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. Det är målet i den nya regionala ANDTS-strategin som regionstyrelsen ställde sig bakom. Inriktningen är att flytta fokus från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Målet är att med den nationella strategin som utgångspunkt jobba utifrån regionala och lokala förutsättningar i Kalmar län. I strategin beskrivs prioriterade områden och vilka aktörer som är centrala inom respektive sektor.

Strategin är en samverkan och har arbetats fram av Länsstyrelsen Kalmar län, länets kommuner, Region Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län och Polismyndigheten”, skriver regionen.

Fler ska kunna cykelpendla i Kalmar län

“Det ska bli lättare för fler personer i länet att ta cykeln i sin vardag. På tisdagen godkände regionstyrelsen Regional cykelinfrastrukturplan Kalmar län 2023-2033. I arbetet med den nya planen har fokus legat på att binda samman tätorter samt att binda tätorter till kollektivtrafikens bytespunkter.

I Regional cykelinfrastrukturplan identifieras vilka sträckor längs statliga vägar i Kalmar län som det ska byggas cykelvägar intill. Man har också tagit fram principer för prioritering för hur kommande cykelinfrastrukturobjekt ska väljas ut.

Cykelinfrastrukturplanen ska nu även upp på regionfullmäktige för beslut”, skriver regionen.

Så har tillgänglighetssiffrorna förändrats i regionen

“Tillgängligheten håller fortsatt en bra nivå i Region Kalmar län. Det framgår av den senaste redovisningen för regionstyrelsen.

Primärvården hade en tillgänglighet strax över genomsnittet för landet i april. 89 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela landet är 88 procent.

Inom barn- och ungdomshälsan i maj, fick 98,9 procent en medicinsk bedömning inom tre dagar, vilket är tydlig förbättring från april då siffran var 94,6 procent.

Väntetiderna på 1177 på telefon ökade i maj med sex minuter till drygt 22 minuter. Det är ändå betydligt bättre än samma månad 2023 då medelväntetiden var 33 minuter. 25 procent av samtalen fick svar inom måltiden nio minuter. Ifjol var det endast 5 procent.

Nästan 79 procent av patienterna i Kalmar län hade i april en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 65 procent för hela landet. Motsvarande siffra för första besök i regionen var 80 procent i jämförelse med 73 procent i riket.

På akuten på Västerviks sjukhus var 84 procent av patienterna i maj klara inom fyra timmar. I Oskarshamn var siffran 81 procent och i Kalmar 64 procent.

Det är fortfarande många av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin som får tid för första besök inom 30 dagar. I april var siffran 92 procent. Det kan jämföras med snittet i riket som ligger på 50 procent.

När det gäller vuxenpsykiatrin fick 82 procent tid till första besök inom 90 dagar i april”, skriver regionen.

Arkivfoto: Peter A Rosén

+1
5
+1
0
+1
0
+1
4
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS