Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

ANNONS

Aktuellt

Statistik från Brå: Bedrägerierna ökade lavinartat under 2023

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

SVERIGE

Under 2023 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket är fyra procent fler än 2022. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2023 som publicerades i veckan.

Åren 2021 och 2022 minskade de anmälda brotten totalt sett, men ökade återigen 2023. Jämfört med för 10 år sedan (2014) har antalet anmälda brott ökat med 5 procent.

Bedrägerier ökade mest

Bedrägeribrotten var den brottskategori som ökade mest under 2023med 22 procent till 237 692 brott, jämfört med 2022. Sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Den typ av bedrägeribrott som ökade mest 2023 jämfört med året innan var kortbedrägeri och bedrägeri genom social manipulation. De anmälda kortbedrägerierna ökade med 44 procent, och bedrägeri genom social manipulation med 36 procent.

– Bedrägeri genom social manipulation är en typ av bedrägeri där bedragaren tar kontakt med en person, exempelvis genom ett telefonsamtal, och vilseleder den att göra något som syftar till att ge bedragaren ekonomisk vinning. Ett vanligt tillvägagångssätt är att bedragare utger sig för att vara en banktjänsteman eller myndighetsperson, säger Matheus Eriksson, statistiker, Brå.

Äldre kvinna pratar i mobilen
Många har råkat ut för bedrägerier genom social manipulation via telefon. Foto: Freepik

Misshandel av kvinnor ökade

Brott mot person ökade något under 2023 (+3 %). Misshandel var en av de brottstyper som bland andra stod bakom ökningen. Misshandel mot vuxna kvinnor ökade med 1 338 anmälda brott (+5 %) och misshandel mot vuxna män ökade med 361 anmälda brott (+1 %). Både vad gäller misshandel mot kvinnor respektive mot män, så var det misshandel av bekant som stod för ökningen.

Den vanligaste typen av anmäld misshandel mot män var dock av obekant, vilka utgjorde 57 procent av misshandelsbrotten mot män. Det omvända gällde för anmäld misshandel mot kvinnor, där det var vanligast att misshandeln begicks av en bekant till offret. De utgjorde 80 procent av all anmäld misshandel mot kvinnor.

Sexuellt ofredande minskade

Även om brott mot person ökade totalt sett var det vissa brottstyper inom kategorin som minskade under 2023. Exempelvis anmälda brott om sexuellt ofredande som minskade med 574 anmälda brott (‒6 %) jämfört med föregående år. Anmälda brott om sexuellt ofredande utgörs till största del av brott mot kvinnor eller flickor, vilka också stod för större delen av minskningen.

Sexuellt ofredande mot kvinnor minskade med 437 anmälda brott (‒9 %), samt mot flickor med 242 anmälda brott (‒6 %). Vid redovisning uppdelat på kön ingår ej exhibitionism som utgör knappt 2 procent av de anmälda brotten om sexuellt ofredande.

Stölder i butik ökade

Brottskategorin stöld- och tillgreppsbrott minskade med 3 procent. Cykelstöld var den stöldbrottstyp som minskade mest, med 4 931 anmälda brott (‒8 %). En brottstyp inom kategorin som istället ökade märkbart var butiksstöld. Under 2023 anmäldes 47 446 butiksstölder, vilket var 10 procent fler än 2022.

– Under 2023 har det blivit lättare för butiksinnehavare att anmäla misstänkt stöld i butik med hjälp av en särskild e-tjänst, vilket kan ha bidragit till ökningen i statistiken, säger Matheus Eriksson.

Den slutliga statistiken över anmälda brott 2023, publiceras 27 mars 2024. Då publiceras även statistik över konstaterade fall av dödligt våld 2023.

En tom kundvagn i en butik
Under 2023 anmäldes 47 446 butiksstölder, vilket var 10 procent fler än 2022. Foto: Freepik

FAKTA / STATISTIKEN ÖVER ANMÄLDA BROTT

Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken är deskriptiv och ger inga fördjupade förklaringar till nivåer eller de förändringar som skett över tid. Eftersom statistiken endast omfattar de brott som kommit till rättsväsendets kännedom, ger den inte heller en bild av det totala antalet begångna brott i samhället. För en mer heltäckande bild av den faktiska brottsligheten behöver även andra källor användas såsom brottsofferundersökningar, exempelvis Nationella trygghetsundersökningen (NTU), och självdeklarationsundersökningar.

Foto: Freepik

+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS