Stihna Johansson Evertsson (C): ”Verklighetsfrånvänt”

Stihna Johansson Evertsson (C): ”Verklighetsfrånvänt”

2021-05-26 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Kalmar län har en stor och växande tillverkning av biogas för fordonsdrift, både för privatpersoner, kommunfordon och länstrafikens bussar. Nu vill Miljöpartiet och Socialdemokraterna ta bort miljöbilsklassningen för bilar som går på biogas, vilket i sin tur hotar såväl biogastillverkningen som alla de som idag kör biogasfordon”, skriver Centerpartiet i ett pressmeddelande.

– Det här är rent vansinne. Att säga att bränsle som kommit ur restprodukter från våra gröna näringar och som inte genererar några negativa utsläpp inte är ett miljövänligt drivmedel är nonsens, säger Pelle Skogberg (C), ersättare i Kollektivtrafiknämnden i Region Kalmar län.

”Förslaget, som kommer från Miljöpartiet, innebär att statliga myndigheter inte får upphandla biogasbilar, vilket signalerar att kommuner, regioner och privatpersoner inte heller ska göra det”, skriver Centerpartiet.

”Vill inte Miljöpartiet ha fungerande kretslopp och klimatneutrala bränslen? Kalmar län är en stor producent av biogas och nätverket av biogasmackar är relativt väl utbyggt och växande. Det här förslaget skickar väldigt märkliga signaler”

STIHNA JOHANSSON EVERTSSON (C), DISTRIKTSORDFÖRANDE FÖR CENTERPARTIET I KALMAR LÄN

– Förslaget är verklighetsfrånvänt, säger Stihna Johansson Evertsson (C), distriktsordförande för Centerpartiet i Kalmar län (bilden). Vill inte Miljöpartiet ha fungerande kretslopp och klimatneutrala bränslen? Kalmar län är en stor producent av biogas och nätverket av biogasmackar är relativt väl utbyggt och växande. Det här förslaget skickar väldigt märkliga signaler.

”Med vändande post”

”Bakgrunden till förslaget sägs bottna i ett EU-direktiv om bland annat miljökrav vid upphandling av bilar. I samband med det vill regeringen alltså göra om definitionerna av miljöbilar och därmed utesluta biogasfordon ur definitionen”, skriver Centerpartiet.

– Vi ser alltså ännu ett exempel på hur den svenska regeringen överimplementerar ett EU-direktiv. Biogas är ett klimatsmart bränsle och biogasbilar är miljöfordon – punkt, säger Pelle Skogberg. Det absoluta flertalet av Kalmar läns trafiks bussar går idag på biogas och det ligger helt i linje med Region Kalmar läns kretsloppstänk. Regeringens budskap nu är att det är feltänkt. Jag skickar det budskapet i retur med vändande post.

Dela gärna artikeln: