Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Stora förändringar föreslås för Oskarshamns sjukhus: Oro inom M och KD

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

Regionstyrelsens arbetsutskott i Region Kalmar län har lagt fram ett förslag som innebär omfattande förändringar för Oskarshamns sjukhus. Förslaget är en del av en större översyn av länets hälso- och sjukvård med syfte att öka tillgänglighet, resurseffektivitet och patientsäkerhet.

För Oskarshamns sjukhus del handlar det om att utveckla och förändra de akuta vårdflödena. Tanken är att skapa ett akutkoncept med allmänmedicin som bas. Förslaget innebär också att man ska se över olika alternativ för öppettider på akutmottagningen.

Medicinkliniken på Oskarshamns sjukhus föreslås utvecklas mot ett närsjukvårdskoncept. Det innebär bland annat utökade möjligheter till direktinläggning och stärkt samverkan med kommunerna i området. Enligt förslaget ska dock nuvarande medicinska insatser, till exempel för strokepatienter och hjärtövervakning, finnas kvar och även förstärkas.

Slutenvårdsplatser

En annan del av förslaget är att Oskarshamns sjukhus ska få slutenvårdsplatser för rehabiliteringspatienter med komplexa behov. Det skulle innebära en utökning av länets samlade rehabiliteringskapacitet.

Vidare ska man utreda möjligheten att bilda ett gemensamt verksamhetsområde för operationsverksamheterna i Oskarshamn och Kalmar.

Förslagen för Oskarshamns sjukhus är en del av ett större paket av åtgärder som nu ska behandlas politiskt i regionstyrelsen. Om de går igenom väntar ett omfattande förändringsarbete med start redan i höst. Facklig dialog utlovas löpande under processen.

“Vore förödande”

– Vi ser med oro på utvecklingen av Oskarshamns sjukhus under de senaste 18 åren. Verksamhetens omfattning på sjukhuset har successivt minskat och man har fått allt svårare att rekrytera erforderlig kompetens. Vi menar att det i sin tur lett till att det i dag finns en diskrepans mellan vilken vård som erbjuds på sjukhuset och den vård som patienter i mellanlänet tror att de får. Vi i Moderaterna och Kristdemokraterna menar att Socialdemokraterna bär ansvar för det, säger Jimmy Loord (KD).

Jimmy Loord (KD)
Jimmy Loord (KD). Foto: Peter A Rosén

– Att fortsätta en visionslös väg för sjukhuset vore förödande för både patienter, invånare och medarbetare. Det är hög tid att utveckla Oskarshamns sjukhus för att stärka både kvalitet, patientsäkerhet och göra det attraktivt att arbeta på sjukhuset, säger Malin Sjölander (M).

Malin Sjölander (M)
Malin Sjölander (M). Foto: Peter A Rosén

En utredning föreslår förändringar i Region Kalmar läns akutsjukvård och operationsverksamhet

Utredningen har gjorts av Ernst & Young, på uppdrag av Region Kalmar län. Utredningen kommer med flera förslag på hur regionens akutsjukvård och operationsverksamhet kan utvecklas och effektiviseras.

Stänga ner akuten

Bland de centrala förslagen är att stänga ner den begränsade medicinakuten i Oskarshamn och låta Kalmar och Västervik vara länets två fullvärdiga akutmottagningar. Utredningen pekar på att nuvarande upplägg i Oskarshamn innebär patientsäkerhetsrisker och att en förändring skulle kunna leda till säkrare och mer kvalitativ akutvård.

Akutmottagningen på Oskarshamns sjukhus
Akutmottagningen på Oskarshamns sjukhus. Foto: Peter A Rosén

Ett annat förslag är att primärvården ska avlasta akutmottagningarna genom ökad tillgänglighet och bättre samverkan. Bland annat föreslås avveckling av primärvårdsjourerna på vardagskvällar och förstärkning av hälsocentralernas öppettider dagtid.

Köerna kan kortas

Utredningen lyfter också fram outnyttjad operationskapacitet, framför allt i Oskarshamn. Genom att planera operationsverksamheten på ett smartare sätt över länets tre sjukhus menar man att köerna kan kortas.

Utredarna föreslår dessutom att ambulanssjukvården utvecklas för att kunna göra mer kvalificerade bedömningar och insatser på plats, för att undvika onödiga transporter till akuten.

Oskarshamns sjukhus
Oskarshamns sjukhus. Foto: Peter A Rosén

Slutligen rekommenderas att Oskarshamns sjukhus utvecklas till ett “närsjukhus” med fokus på planerad vård och nära samarbete med kommunerna. Här ses potential att flytta över viss operationsverksamhet från Kalmar och Västervik.

Ett närsjukhus är ett mindre sjukhus som erbjuder ett basutbud av sjukvårdstjänster nära patienterna. Tanken är att tillhandahålla de vanligaste behandlingarna lokalt, medan mer specialiserad vård koncentreras till större sjukhus.

Typiskt för ett närsjukhus är:

  1. Begränsat antal vårdplatser, främst för enklare åkommor och eftervård.
  2. Fokus på öppen- och dagvård snarare än avancerad kirurgi och längre inläggningar.
  3. Basutbud av mottagningar inom de vanligaste specialiteterna som medicin, geriatrik och rehabilitering. Mer specialiserad vård hänvisas ofta vidare.
  4. Nära samverkan med primärvård och kommunal vård för att skapa sömlösa vårdkedjor.
  5. Inriktning på äldre och kroniskt sjuka patienter som behöver nära tillgång till regelbunden vård.

Syftet är att avlasta akutsjukhusen, minska onödiga transporter och inläggningar samt skapa trygghet för patienter som behöver mycket vård. Samtidigt ska högspecialiserad vård koncentreras för att säkra kompetens, kvalitet och effektivitet.

Närsjukhus ses som en del i omställningen mot Nära Vård – att flytta fokus från sjukhusvård till öppna vårdformer och prevention närmare patienterna. Exakt profil varierar dock mellan olika närsjukhus beroende på lokala behov och förutsättningar.

Utredningen har presenterats för regionens politiska ledning och arbetet med att ta fram konkreta handlingsplaner utifrån förslagen kommer nu att inledas.

Speciella slutenvårdsplatser

En intern utredning i Region Kalmar län föreslår att speciella slutenvårdsplatser för rehabilitering ska upprättas vid Oskarshamns sjukhus. Platserna ska vara till för patienter med komplexa rehabiliteringsbehov som kräver slutenvård, även efter att de i övrigt är medicinskt färdigbehandlade.

Idag saknar regionen helt sådana rehabiliteringsplatser. Istället blir många patienter kvar på vårdavdelningar i onödan, vilket tar upp resurser som skulle kunnat användas för andra patienter.

Syftet med rehabiliteringsplatserna är att på ett kvalitativt och resurseffektivt sätt kunna stötta patienterna till att återfå bästa möjliga funktionsförmåga innan de skrivs ut till öppenvård eller egenvård. Det skulle samtidigt avlasta övriga vårdavdelningar.

Utredningen bedömer att det handlar om mellan 50 och 100 patienter per år i länet som skulle vara aktuella. Placeringen i Oskarshamn ses som strategisk då sjukhuset ligger geografiskt bra till och bedöms ha de resurser som krävs.

För att lyckas krävs dock en systematisk process för att bedöma patienters rehabiliteringsbehov. Bara de med störst behov ska få tillgång till slutenvårdsrehabilitering, medan övriga ska kunna hänvisas till egenvård när det är medicinskt rimligt.

Kan bli kostnadsdrivande

Utredningen föreslår också ökad samverkan med civilsamhället för stöd kring rehabilitering och återhämtning. Cancerpatienters unika behov lyfts särskilt.

Utredningen varnar dock för att satsningen kan bli kostnadsdrivande om inte andra resurser frigörs samtidigt. Rehabiliteringsplatserna bör därför inrättas i samband med omfördelningar på annat håll i vården, för att säkra kostnadseffektiviteten, påpekar man i utredningen.

+1
4
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
3
+1
14

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS