Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Stort miljonplus för regionen

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

KALMAR LÄN

170 miljoner kronor.

Så stort var överskottet för Region Kalmar län förra året.

Men kostnaden för hyrpersonal ökar alltjämt.

Bokslutsrapporten presenterades på måndagen.

Det var 48 miljoner bättre än vad regionledningen hade budgeterat med. 

– Huvudorsaken till att resultatet är betydligt bättre än tidigare prognoser, är högre värdeuppgång på våra finansiella placeringar än beräknat. Den höga nettokostnadsutvecklingen under början av 2019 har också, genom en rad åtgärder och ökade riktade statsbidrag, kunnat dämpas, säger ekonomidirektören Lars Matsson.

Under 2019 steg skatteintäkterna och de generella statsbidragen med 3,5 procent. Nettokostnadsökningen landade på 2,8 procent.

Samtidigt kunde regionledningen konstatera att verksamheternas resultat, före finansnettot, var negativt, vilket – enligt regionledningen – visar hur viktigt det är att vara fokuserad på kostnadsdämpande åtgärder även fortsättningsvis. Ledningen slår också fast att det är lika viktigt att bibehålla de goda resultaten som sjukvården i regionen år efter år kan stoltsera med i hälso- och sjukvårdsbarometern, Nationell patientenkät och Dagens Medicins rakning av landets sjukhus.

Förvaltningarna drog över sina budgetar med sammanlagt 361 miljoner kronor förra året, vilket dock var en viss förbättring jämfört med året innan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stod för 325,8 miljoner av underskottet.

Kostnaden för inhyrd personal steg med 1,7 procent, vilket främst berodde på ökade kostnader under decembermånaden. Psykiatrin har däremot kraftigt minskat sitt beroende av hyrpersonal.

Med resultatet på 170 plusmiljoner under 2019 når regionen det ekonomiska målet på två procents överskott i förhållande till de samlade intäkterna från skatt samt utjämningsbidrag och generella statsbidrag. Resultatet landar på 2,2 procent.

Däremot nådde man inte upp till målet om att samtliga investeringar ska finansieras med egna medel – och det är kopplat till de två senaste årens stora investeringar inom specialistpsykiatrin i Oskarshamn och Kalmar. Under förra året investerade regionen för totalt 652 miljoner kronor.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

redaktionen@oskarshamnsnytt.se

072-277 89 77

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS