Svenska kyrkan erbjuder stöd under coronakrisen

Svenska kyrkan erbjuder stöd under coronakrisen

2020-03-18 Av av Peter A Rosén


OSKARSHAMN

Döderhults församling tillhör dem som erbjuder stöd till människor i en tid av oro och ovisshet. Svenska kyrkan vänder sig särskilt till dem som inte har någon annan hjälp till hands nu under den pågående coronakrisen.

Svenska kyrkan konstaterar att myndigheterna rekommenderar personer som är 70 år, och äldre, att stanna hemma på grund av coronasmittan.

Det kan medföra vissa svårigheter för en del av oss, konstaterar kyrkan.

”För dig som inte har någon annan hjälp till hands, finns kyrkan till stöd.”

Alla grupper, körer och mötesplatser i Döderhults församling är dock inställda tillsvidare.

Gudstjänster, dop, vigslar och begravningar genomförs som planerat och/eller efter överenskommelse.

Befinner du dig i en riskgrupp? Då finns Döderhults församling där för dig.

Du kan ringa följande nummer till församlingen om du vill ha hjälp:

0491-76 11 15

0491-76 11 30

0491-76 11 11

0491-76 11 33

Mer information finns på hemsidan:

www.svenskakyrkan.se/doderhult

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Kyrkan i Kristdala. FOTO: PETER A ROSÉN