Sverigedemokraterna vill motverka tvångsgiften

Sverigedemokraterna vill motverka tvångsgiften

2020-02-28 Av av Peter A Rosén

Annons: Nationaldagen 6 juni

OSKARSHAMN

Sverigedemokraterna i Oskarshamns kommun vill att kommunen ska ta fram en handlingsplan för att motverka barn- och tvångsgiften.

Partiets fullmäktigeledamöter har skrivit en motion i frågan.

De vill att kommunfullmäktige ska ta ett beslut om att kommunen ska genomföra en analys för att identifiera om barn- och tvångsäktenskap förekommer i kommunen – och ta reda på i vilken utsträckning det kan finnas dolda sådana.

Sverigedemokraterna vill också att kommunen ska upprätta en särskild handlingsplan för hur kommunen kan skydda flickor/pojkar som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, sådana äktenskap.

Partiet motionerade 2017 om att kommunen borde ta fram en kommunal handlingsplan för hur kommunen kan motverka barn- och tvångsäktenskap och därigenom skydda flickor/pojkar som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, sådana äktenskap.

Det förslaget avslogs av den dåvarande majoriteten.

”Rädda Barnen har påtalat”

”Inte minst Rädda Barnen har påtalat vikten av att kommuner har handlingsplaner för att upptäcka och motverka barnäktenskap”, skriver Sverigedemokraterna i motionen.

”Barn och unga som gifts bort mot sin vilja är ett fruktansvärt övergrepp mot den enskilda personen, dennes värdighet och varje människas okränkbara värde. Barn- och tvångsäktenskap strider mot vårt samhälles grundvalar om varje individs rätt till självbestämmande över det egna livet och den egna kroppen. Det är ett traumatiskt övergrepp som samhället och politiken aldrig får blunda för eller acceptera”, betonar SD-politikerna.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Mattias Bäckström Johansson (SD).
Dela gärna artikeln med dina vänner: