Sveriges coronastrategi får ett bottenbetyg i rapport från OECD

Sveriges coronastrategi får ett bottenbetyg i rapport från OECD

2020-11-22 0 av Peter A Rosén
SVERIGE

Sveriges coronastrategi får ett bottenbetyg i en OECD-studie.

OECD har genomfört mätningar om hur europeiska länder har hanterat pandemin.

31 medlemsländer har granskats och vårt land får bottenbetyg i flera mätningar.

I rapporten slår OECD, exempelvis, fast att Sverige har haft problem med att få ned smittotalet R.

I genomsnitt tog det 34 dagar för de europeiska länderna att få ned R-talet till under 1 – men för vårt land tog det hela 58 dagar.

Sverige får även finna sig i att ligga i bottenskiktet när det kommer till att isolera sig och att skriva ut patienter från intensivvårdsavdelningarna.

OECD-rapporten slår däremot fast att effekterna på Sveriges ekonomi har varit små och att vårt land har testtal långt över snittet.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

FREEPIK