Trafikverket ska se över hastigheterna på landets vägar

Trafikverket ska se över hastigheterna på landets vägar

2022-06-13 Av av Annicka Gunnarsson

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

SVERIGE

Trafikverket har fått i uppdrag av infrastrukturminister Tomas Eneroth att redovisa hur myndigheten arbetar med hastighetsanpassningar på landets vägar och hur detta arbete kan utvecklas. Det är inte lämpligt att sänka hastigheten på vägar där många pendlar. De måste istället bli säkrare.

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar med hastighetsanpassningar samt hur nuvarande arbetssätt kan utvecklas. Rätt hastighet på vägarna leder bland annat till att resorna blir säkrare, framkomligheten ökar, koldioxidutsläppen och bullret minskar samt att luftkvaliteten förbättras.

”Jag har varit tydlig med att jag inte tycker det är lämpligt att sänka hastigheten på långa pendlingssträckor. Jag vill att Trafikverket nu får i uppdrag att titta på andra sätt att klara trafiksäkerheten. Med mer pengar i nationell plan exempelvis till mitträcken kan till och med vissa sträckor få höjd hastighet utan att äventyra trafiksäkerheten”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Möjliggöra snabbare resor

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa myndighetens arbete med hastighetsanpassningar. Redovisningen ska bland annat innehålla de överväganden som Trafikverket gör inför beslut om anpassad hastighet.

Sedan 2014 bedriver Trafikverket ett systematiskt arbete för att anpassa hastigheterna på statliga vägar till vägarnas utformning. Det gör att den högsta tillåtna hastigheten kan höjas på delar av vägnätet för att möjliggöra snabbare resor och transporter på längre pendlingssträckor. Samtidigt kan sänkningar av den högsta tillåtna hastigheten på andra sträckor behövas för att rädda liv.

Hög säkerhet och tillgänglighet ska upprätthållas

I det nya uppdraget ingår att redovisa hur nuvarande arbetssätt kan utvecklas för att uppnå en hög trafiksäkerhet samtidigt som tillgängligheten kan upprätthållas. Trafikverket ska ge förslag på hur åtgärder som till exempel ny teknik kan användas i stället för generellt anpassad hastighet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2023.

Tomas Eneroth (S) på regeringskansliets pressträff

”Jag har varit tydlig med att jag inte tycker det är lämpligt att sänka hastigheten på långa pendlingssträckor.”

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Foto: Freepik (överst) & Ninni Andersson/Regeringskansliet

Dela gärna artikeln med dina vänner: