Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Tunga aktörer i Oskarshamn säger nej till återinförandet av parkeringsavgifter

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

Oskarshamns Fastighetsägarnätverk har skickat in en protest till kommunen mot återinförandet av parkeringsavgifter i centrala Oskarshamn.

“Ett hårt slag”

Oskarshamns Fastighetsägarnätverk

Här är protesten i sin helhet:

”Beslutet om att återinföra parkeringsavgift i centrala Oskarshamn är ett hårt slag mot alla aktörer som verkar, bor och besöker staden. Vi är flera som på olika sätt under lång tid samverkat för en levande stadskärna med välmående verksamheter och varje dag strävar mot visionen 30 000 invånare år 2030.”

“Förödande konsekvenser”

”Detta beslut kan medföra förödande konsekvenser mot det vi tillsammans arbetar för varje dag; ett attraktivt Oskarshamn. Fastighetsägarnätverket är ett nätverk för fastighetsägare i Oskarshamn där vi kan lyfta frågor som berör oss alla och ett forum där vi kan samverka för en levande stad. Just en levande stadskärna med ett brett utbud är grunden i ett attraktivt samhälle som både gynnar befintliga och lockar nya invånare och verksamheter. I dessa oroliga tider sitter vi alla i samma båt och ser oss primärt inte som konkurrenter utan Fastighetsägarnätverket är en plats där vi kan dela med oss av kunskap och erfarenheter för att lära av varandra.”

“Krångligt och osmidigt”

”Våra lokalhyresgäster har gått igenom flera prövningar de senaste åren; både pandemi och krig i Europa som lett till långa leveranstider och höga inköpspriser. Utöver det även inflation och skenande elkostnader. Kunderna har dessutom ofrivilligt svikit då de fått mindre pengar att spendera och många vänder sig i stället till e-handeln. Privatpersoner som vänder och vrider på kronorna kommer välja alternativ som är gratis och därmed behöva överge stadskärnan. Även om inte kostnaden i sig är något hinder så blir det krångligt och osmidigt att besöka stadskärnan för både korta och längre besök. Vi som fastighetsägare arbetar frekvent med nyetableringar men vårt fokus har de senaste åren ändrats och vi arbetar redan nu snarare med att samarbeta med våra lokalhyresgäster i centrum för att de ska ha möjlighet att överhuvudtaget fortsätta bedriva sina verksamheter trots tuffare förutsättningar. Våra fastigheter inrymmer inte bara verksamheter utan även lägenheter. Dessa centrala lägenheter lockar boende som vill ha nära till just en levande stadskärna. Dör stadskärnan ut kommer i sin tur bostäderna bli mindre attraktiva, utflyttningen öka och hela stadens dragningskraft kommer minska i takt med avetableringar.”

“Helt motsägelsefullt”

”Den uttalade visionen att Oskarshamn år 2030 ska vara 30 000 invånare berör oss alla och ska vi nå dit behöver vi på olika sätt locka hit både fler arbetstillfällen och nya invånare som ser alla fördelar med vår vackra hamnstad. Att återinföra parkeringsavgiften är helt motsägelsefullt mot den vision som vi alla, oavsett privat eller kommunal aktör, förväntas sträva mot. Återinförandet av parkeringsavgift kommer leda till ett minskat flöde in till stadskärnan vilket med all sannolikhet leder till att butiker, restauranger, caféer och eventuellt verksamheter med kontor i centrum kommer tvingas stänga eller flytta sin verksamhet. Detta kommer göra vårt redan svåra arbete med att attrahera nya verksamheter i stort sett omöjligt. En utdöende stadskärna med ett allt sämre utbud kommer i sin tur även göra det svårt att få människor att vilja bo kvar i våra lägenheter eller få nya invånare att vilja flytta hit. Minskad inflyttning tillsammans med högre utflyttning är negativt för hela staden och kommer leda till att vi alla kommer få det allt svårare med både arbetskraft och kompetensförsörjning.”

“Vad händer?”

”Vi ställer oss frågande till beslutet och undrar vilka utredningar och underlag som ligger till grund för att man valt denna åtgärd? Vad vi vet har inte heller någon representant från Fastighetsägarna fått möjlighet att vara en del av diskussionsforum, arbetsgrupp eller liknande för att ge vår syn på det hela. Vi efterfrågar även en konsekvensanalys där man noggrant går igenom följderna som detta beslut kan medföra, där hänsyn tas till bland annat nedanstående frågeställningar:

· Vilka blir effekterna av återinförandet av p-avgift?

· Hur kommer detta att påverka flödet in till stadskärnan, vad kommer det att göra med butikernas omsättning?

· Vad händer om och när flöde och omsättning sjunker, när både sortiment, yta och personal måste minskas?

· Vad händer när butiker och andra verksamheter tvingas slå igen och stadskärnan fylls med tomma skyltfönster och lokaler?

· Hur ska vi fastighetsägare kunna attrahera nya verksamheter att etablera sig här?

· Hur ska vi kunna hyra ut våra centrala hyresrätter och locka besökare till en utarmad stadskärna?

· Hur påverkas visionen 30-30 av återinförandet av parkeringsavgiften?

”I det fall det finns undersökningar och utredningar som ligger till grund för beslutet, önskar Fastighetsägarnätverket att ta del av dessa. /Fastighetsägarnätverket i Oskarshamn protesterar härmed mot beslutet och uppmanar Oskarshamns Kommun att göra en grundligare utredning och inte återinföra parkeringsavgiften i vår stadskärna”, skriver AKAK Fastigheter, Be-Ge Fastigheter, BJC Group, Byggebo, Coop/Samfälligheten Flanaden, EA Fastigheter, Ekstaden, Fastokraten. Karl-Axel Axelsson Skogsaktiebolag, Neobo Fastigheter, Oscar Properties, PS Scandinavia, PoE Fastigheter, SBB Norden och Winter Fastigheter genom Linnéa Kvarnlid, sekreterare.

Arkivfoto: Peter A Rosén

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS