Tusenåriga Kvilleken kämpar på: ”Knoppar på den lite större gren som ännu var i livet förra året”

Tusenåriga Kvilleken kämpar på: ”Knoppar på den lite större gren som ännu var i livet förra året”

2022-05-11 Av av Annicka Gunnarsson

LÄNET

Kvilleken, som uppvisat en alltmer vacklande hälsa sedan 2012, fortsätter att kämpa på. Länsstyrelsen Kalmar län kan nu meddela att knoppar på den lite större gren som ännu var i livet förra året, är på väg att slå ut även i år.

Även om Kvillekens hälsa fortsätter att sakta bli sämre märks inte någon synbar förändring jämfört mot förra året. Till skillnad under åren 2014-2017 då större delen av trädet dog ut. Sedan 2017 har den del av trädet som lever koncentrerats till en lite större gren nertill på trädet som sakta minskat i omfattning.

De försök att rädda det gamla trädet, som Länsstyrelsen gjorde under 2013-2014, vet vi sedan några år tillbaka har misslyckats. Men exakt hur länge vi kommer få njuta av trädet i levande tillstånd, vet ingen.

FAKTA / KVILLEKEN

Kvilleken är en tusenårig grov ek vid Norra Kvill i Rumskulla socken i Vimmerby kommun i Småland. År 2008 skapades Kvills naturreservat runt eken. Marken ägs av svenska staten genom Naturvårdsverket. Källa: Wikipedia

Foto: Länsstyrelsen

Dela gärna artikeln: