Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Två kristdemokrater skriver på ON Debatt: Bryt tabut omkring klimakteriet

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

DEBATTARTIKEL

Alla kvinnor går igenom klimakteriet.

Men alla är inte beredda på att göra det och vet inte vilken hjälp de kan få.

Det är också ett ämne som det är pinsamt att ta upp.

”Följden blir lidande och ohälsa i det tysta”

MAUD ÄRLEBRANT (KD) OCH MARGRETH JOHANSSON (KD)

Följden blir lidande och ohälsa i det tysta.

I en enkät som har gjorts av Socialstyrelsen uppgav mer än hälften av de tillfrågade kvinnorna att de hade haft minst ett svårt besvär i samband med klimakteriet.

Sexuella besvär

Utöver värmevallningar och svettningar rör det sig om sömnproblem, trötthet, blödningar, slemhinnebesvär, nedstämdhet, led- och muskelvärk, inkontinens och/eller sexuella besvär.

Samtidigt visade enkäten att kunskapen om klimakteriet brister. En tredjedel av de tillfrågade kvinnorna var inte alls förberedda på att komma i klimakteriet. Bara var tionde var väl förberedd på vad klimakteriet skulle innebära.

När det handlar om hur sjukvården möter dessa behov konstaterar Socialstyrelsen att det ser olika ut i landet. Det är variationer både i fråga om hur vården är organiserad och i fråga om vilken hjälp den erbjuder.

”Detta duger inte”

Detta duger inte. Vården behöver enligt Socialstyrelsen kunna erbjuda ett bredare utbud av insatser som kan svara mot besvärens olika svårighetsgrader och kvinnors individuella behov. Samtidigt behöver kvinnor få bättre tillgång till kunskap om olika behandlingsalternativ för att de i samråd med vårdpersonal ska kunna fatta informerade beslut om sin behandling.

Det är inte tillfredsställande att kvinnor drabbas av besvär som det hade funnits hjälp för om de hade haft större kännedom om klimakteriet.

Det är heller inte tillfredsställande att den hjälp som kvinnor får beror på vilken region de råkar bo i.

Och det är framför allt inte tillfredsställande att svåra besvär kopplade till klimakteriet tonas ner och att ett stort lidande sker i det tysta.

”Vill se högre ambitioner”

I en motion till regionfullmäktige har vi tagit upp dessa frågor för behandling. Vi vill se högre ambitioner för kvinnors hälsa. Vi bedömer att en offensiv folkhälsoinsats i form av rådgivningscentra för klimakteriet i Region Kalmar län är nödvändig. Vi vill dessutom att kompetensen gällande klimakteriet stärks. Detta bör ske genom att lämplig personal får tillfälle att vidareutbilda sig angående klimakteriet på arbetstid.

Det finns en tendens att nedvärdera kvinnors hälsa. Kvinnosjukdomar och åkommor som främst drabbar kvinnor har länge varit underdiagnostiserade och underbehandlade. Det bedrivs också för lite forskning på dessa områden. Detta anstår inte ett jämställt land.

Det ska heller inte vara så att tabun och pinsamhetsfaktorer avgör om människor får hjälp. Bryt tabut omkring klimakteriet och ge länets kvinnor den hjälp de behöver!

Maud Ärlebrant (KD), ledamot i regionfullmäktige

Margreth Johansson (KD), ersättare i regionfullmäktige, ordförande i Kristdemokratiska kvinnoförbundet Kalmar län

Margreth Johansson (KD). Foto: Kristdemokraterna

Foto: Freepik (översta bilden)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS