Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Ungdomsfängelser för unga som döms för grov brottslighet ska stå klara 2026

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

SVERIGE

Kriminalvården får i uppdrag av regeringen att förbereda inrättandet av särskilda ungdomsavdelningar för unga i åldern 15–17 år som döms för grov brottslighet. Ungdomsfängelserna, som ska stå klara 1 juli 2026, ska ersätta de avdelningar på särskilda ungdomshem som Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för idag.

”Vi bevittnar i dag en grov brottslighet bland barn och unga som vi aldrig tidigare har sett. Vi måste mobilisera på bred front för att vända den här utvecklingen”, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i ett pressmeddelande på fredagen.

Unga i åldern 15–17 år som begår den allvarli­gaste brotts­ligheten, till exempel mord, våldtäkter och grova rån, döms i dag som regel inte till fängelse utan till sluten ungdoms­vård. Det är en frihets­berövande påföljd som avtjänas på särskilda ungdoms­hem som drivs av Statens institutions­styrelse (SiS). Men sedan påföljden sluten ungdomsvård infördes för över 20 år sedan har brottsligheten förändrats, och dagens system är inte anpassat för att ta hand om de grövsta unga brottslingarna.

Skydda samhället

I augusti tog regeringen emot utredningen En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga. I utredningen föreslås att påföljden sluten ungdoms­vård ska tas bort och att unga lag­över­trädare i stället ska dömas till fängelse, samt att fängelse­påföljden ska verkställas på särskilda ungdoms­avdelningar på Kriminal­vårdens befintliga anstalter.

– Vi bevittnar i dag en grov brottslighet bland barn och unga som vi aldrig tidigare har sett. Vi måste mobilisera på bred front för att vända den här utvecklingen. Det handlar om att skydda samhället från den grova kriminaliteten, men också om att skydda barn och unga från att utnyttjas till att begå fruktansvärda våldsdåd. Inrättandet av ungdomsfängelser är viktigt för att åstadkomma detta, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M). 

Nödvändig åtgärd

Regeringen har nu beslutat att ge Kriminalvården i uppdrag att genomföra förberedelser för att inrätta särskilda ungdomsfängelser för ungdomar, som ska vara redo att tas i drift senast den 1 juli 2026. Verksamheten på de särskilda ungdoms­avdel­ningarna ska anpassas till barn och ungas behov. Utgångs­punkten ska vara att barn och unga inte ska avtjäna straffet tillsammans med vuxna.

– Det här är en helt nödvändig åtgärd för att kunna hantera grovt kriminella ungdomar. Kriminalvården är bättre lämpad att både hantera längre fängelsestraff och även förhindra det våld och rymningar från SiS-hemmen vi sett det senaste åren, säger Richard Jomshof (SD), ordförande i justitieutskottet.

Inte hållbart

Regeringen avser att lämna en proposition till riksdagen om införandet av särskilda ungdomsfängelser.

– I ett Sverige där barn mördar barn är det inte hållbart att unga mördare döms till sluten ungdomsvård och placeras på SiS-hem. Genom att inrätta ungdomsfängelser och sätta de farligaste ungdomsbrottslingarna där, kan också vårdande inrättningar fokusera på sitt kärnuppdrag att stötta barn och unga i behov av vård, säger Torsten Elofsson (KD), rättspolitisk talesperson.

Bryta kriminellt beteende

Regerinspartierna och Sverigedemokraterna står bakom en överenskommelse om inrättandet av särskilda enheter för unga i åldern 15–17 år vars verksamhet ska särskilt anpassad och de ska få stöd att ta sig ur kriminalitet.

– Vi får aldrig glömma att det handlar om barn och unga. Verksamheten ska därför vara särskilt anpassad till de specifika behov och rättigheter de har. Det är ett svek att dessa unga inte har fångats upp tidigare, och det är därför de ska få stöd i att bryta ett kriminellt beteende, säger Juno Blom (L), rättspolitisk talesperson.

Övervakningskamera
Kriminalvården ska förbereda inrättandet av särskilda ungdomsavdelningar för unga i åldern 15–17 år som döms för grov brottslighet. Foto: Freepik

”Det handlar om att skydda samhället från den grova kriminaliteten, men också om att skydda barn och unga från att utnyttjas till att begå fruktansvärda våldsdåd”

Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Källa: Justitiedepartementet

Foto: Ninni Andersson/Regringskansliet

+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS