Utbrott av multiresistent bakterie i länet: ”Viktigt att alltid tvätta händerna noggrant efter toalettbesök”

Utbrott av multiresistent bakterie i länet: ”Viktigt att alltid tvätta händerna noggrant efter toalettbesök”

2022-10-03 Av av Oskarshamns-Nytt
LÄNET

Ett utbrott av den multiresistenta bakterien VRE har konstaterats på Västerviks sjukhus och Länssjukhuset i Kalmar”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande på måndagen.

”Hittills har fem personer konstaterats bära på tarmbakterien vid de två sjukhusen, men omfattningen kan vara större. Därför kommer patienter som varit inlagda på berörda avdelningar under den aktuella tiden att få ett brev hem till sig med provtagningsmaterial. Om de inte själva kan ta provet kan de vända sig till sin hälsocentral och boka tid för att få hjälp. Totalt rör det sig om ett hundratal personer som kommer att få brev i ett första skede”, skriver regionen.

”Smittskyddsläkaren har beslutat om etableringen av en utbrottsgrupp där berörda verksamheter ingår för att minimera omfattningen och effekterna av utbrottet. Utbrottsgruppens arbete leds av vårdhygien.”

Vanligast inom sjukvården

”Den provtagning som nu ska ske har som uppgift att upptäcka bärare av bakterien och därmed förhindra ytterligare smittspridning. Den vanligaste smittvägen för VRE är genom händer som förorenats vid toalettbesök och sedan sprider smitta vidare på olika ytor, till exempel handtag och kranar. Det är också vanligtvis i sjukvården som VRE sprids.”

”VRE kan finnas i tarmen utan att man märker det eller har några symtom. Man är bärare av bakterien då VRE blivit en del av tarmfloran. För att undvika smittspridning är det därför viktigt att alltid tvätta händerna noggrant efter toalettbesök. Det är vid ytterst få tillfällen som VRE orsakar infektioner. Behandlingen sker då med antibiotika som fungerar mot just VRE”, skriver regionen.

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: