Vad gäller för motorsågsarbeten för mig på min mors och hennes mans gård?

Vad gäller för motorsågsarbeten för mig på min mors och hennes mans gård?

2021-06-01 Av av Fråga Juristen

Annons: Smålandshamnar

FRÅGA JURISTEN

Julia Engström på Ludvig & Co svarar på läsarnas juridiska frågor varje vecka. Har du en juridisk fråga som du vill ha hjälp med? Skicka gärna ett mejl till Julia. Du hittar hennes mejladress efter svaret på veckans fråga.

Har en fråga angående motorsågskörkort. Min mor och hennes man äger en gård. Får jag då göra enklare motorsågsarbeten där, t.ex. ta tillvara på ved efter avverkning, utan att ha motorsågskörkort? Veden är för eget bruk och inte någon försäljning. Jag vill även veta vad som gäller försäkringsmässigt om någon olycka sker.

Tack för din fråga! Vad som gäller avseende arbete i skog framgår av Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2012:1). Att vad som anges i denna är regler som skall följas framgår av arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen genom vilka Arbetsmiljöverket givits rätten att reglera vad som skall gälla.

Eftersom arbetsmiljölagen ”gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning” framgår att lagen inte gäller privata sysslor som inte är arbete. Därmed gäller inte heller AFS 2012:1 privata sysslor. (OBS. 1 kap. 3 § i arbetsmiljölagen)

Motorsågskörkort är ett sätt att visa att man har de teoretiska och praktiska kunskaper som visar att man ”har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras”. Kan inte detta visas är avgiften 10 000 kr/användare. Ett utbildningsbevis är ett annat sätt att visa att man har kunskaperna.

Av 3 kap. 5 § i arbetsmiljölagen framgår att kraven även gäller arbetsgivare som själv utför arbete i verksamheten och för verksamhetsbedrivare om två/fler bedriver verksamhet ihop utan anställd. Bedrivs verksamheten av en person, eller flera men endast av medlemmar av samma familj, gäller inte reglerna om ”motorsågskörkort”.

Privatpersoner och egenverksamma skogsägare med familj behöver inte motorsågskörkort. Angående frågan om försäkring rekommenderar jag att du frågar ditt försäkringsbolag.

Dela gärna artikeln: